Inga-Lill Johansson

Inga-Lill Johansson

Bitr.professor i företagsekon.

Institutionen för handel och företagande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E310B

"Nu lägger hon all kraft på forskning och utbildning" - ett personligt porträtt av Inga-Lill Johansson

Publikationer

Allwood, J., Berbyuk-Lindström, N., and Johansson, I-L. (2016) Trusting and Distrusting in Dialogue. A Study of Authentic Medical Consultations. Jagd, S. and Fuglsang, L. (eds.), Trust, Organizations and Social Interaction. Studying Trust as Process within and between Organizations. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, pp. 68-86.

Allwood, J., Johansson, I-L., Olsson, L-E., and Tuna, G. (2015) On the Need for an Ethical Understanding of Health-Care Accountability. Journal of Organizational Transformation & Social Change, 12(2), pp. 121-137.

Inga-Lill Johansson