Maria Algerin

Lektor i biovetenskap

Institutionen för biovetenskap

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G3305

Ärenden

Universitetslektor i molekylärbiologi

Programansvarig för magisterprogrammet i molekylärbiologi

Kursansvar våren 2007:

Molekylär Genetik, 5p

Rekombinant DNA-teknik, 5p

Kursansvar hösten 2006:

Genteknik, 5p

Cancerbiologi, 5p

Genteknik och gen-etik, 5p

Genetik, 5p

CV

Magisterexamen i Biologi med inriktning handelsrätt, Karlstads Universitet (1999)

Filosofie doktorsexamen i ämnet växtförädling och genetik från Sveriges Lantbruks Universitet i Uppsala (2006). Avhandlingens titel: ”Studies of genes involved in regulating flowering time in Arabidopsis thaliana”. Mitt avhandlingsarbete gick ut på att hitta gener som reglerar blomningstiden hos växter genom att använda molekylärbiologiska metoder.

Publikationer