Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Norskt-svenskt samarbete om Hälsa i det digitala samhället

   Publicerad 2 november 2021

   I dagarna träffades forskare från Högskolan i Skövde och Östfold University College för att dela erfarenheter vid en konferens kring temat hälsa i det digitala samhället. Konferensen var en del av det samverkansavtal de båda lärosätena ingått för att stötta varandra i ansökningsprocessen för forskarutbildningsrättigheter.

   Högskolan i Skövde har sedan 2010 haft tillstånd att driva utbildning på forskarnivå i informationsteknologi. Nu arbetar Högskolan med att utöka detta med forskarutbildning inom området Hälsa i det digitala samhället. Ansökan om forskarutbildningstillstånd är planerad att skickas in i mars 2022.

   Under arbetet med ansökan upptäcktes det att Högskolan i Östfold arbetade på en ansökan med samma inriktning – Hälsa i det digitala samhället. Lärosätena tog kontakt med varandra för att utröna möjligheterna för samarbete. Gemensamma kurser, gästföreläsningar, handledningsresurser, opponentskap, gemensamma ansökningar, erfarenhetsutbyte gällande utbildning på forskarnivå men även magister/master-program, var områden som täcktes in av samverkansavtalet.

   - Under våren delade vi erfarenheter med varandra och tog del av varandras utkast till ansökan. Det var en lärorik process som senare ledde till en avsiktsförklaring, berättar Susanne Källerwald, prefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper.

   Konferens med stort erfarenhetsutbyte

   I dagarna anordnade de norska och de svenska forskarna en konferens med sammanlagt tolv deltagare. Konferensen innehöll presentation av medarbetare, forskningsmiljöer och konkreta forskningsprojekt. Konferensen var mycket kreativ och båda högskolorna visade på en öppenhet och bjöd in till flera tänkbara samarbeten. Forskningsmiljöerna visade på projekt med många gemensamma beröringspunkter så som beslutsstöd för triage/diagnos, patient empowerment, vårdens organisering, lärande och en profession under förändring.

   - För att komma igång med något konkret startade vi redan under konferensen ett samarbete med fokus på tilldelning och jämlikhet gällande digital teknik inom hemtjänst. Genom att göra det här projektet gränsöverskridande finns möjlighet till jämförelse mellan länderna och därmed ökar möjligheten att finna gynnsamma system. En projektplan är redan på gång, berättar Martin Gellerstedt, professor i folkhälsovetenskap och samverkansansvarig.

   Östfolds ansökan om forskarutbildningsrättigheter har nyligen sänts in till det Norska universitetskanslersämbetet – NOKUT, och i februari hålls nästa konferens med Högskolan i Skövde i Fredrikstad. Då planeras bland annat fortsatt arbete med gemensamma projekt och nya erfarenhetsutbyten.

    

   Kontakt

   Professor i folkhälsovetenskap

   Publicerad: 2021-11-02
   Senast ändrad: 2021-11-02
   Sidansvarig: webmaster@his.se