Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Högskolan siktar på forskning inom området Hälsa i det digitala samhället

   Publicerad 20 maj 2021

   ”Hälsa i det digitala samhället” är ett kunskapsfält som Högskolan i Skövde satsar stort på. Tre nya professorer har rekryterats till Institutionen för hälsovetenskaper (IHV) och nästa vår ansöker institutionen om forskarutbildningstillstånd inom området Hälsa i det digitala samhället. Forskarutbildningen ska bidra till utbildning och forskning med hög aktualitet och stabil långsiktighet för en positiv och hållbar samhällsutveckling. Att bedriva utbildning på forskarnivå skapar en komplett miljö inom området hälsa och vård vid Högskolan.

   Elderly Man using Smart Watch measuring heart rate during walk

   Hälsa, och därmed även studier av hälsa, är en central del för att nå FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030). Definitionen för ämnet hälsovetenskap är mångvetenskapligt och syftar till att beskriva och förstå hur hälsa och välbefinnande skapas, främjas, bibehålls, återvinns och hanteras ur ett livslångt perspektiv på individ-, grupp- och samhällsnivå. Digitaliseringen inom hälsovetenskap ska underlätta för människor att få en god och jämlik hälsa och välfärd. Den ska också utveckla och stärka individen när det gäller ökad självständighet och delaktighet i samhället. Med Hälsa i det digitala samhället som ett kunskapsfält vill Högskolan i Skövde och IHV bidra till utbildning och forskning med hög aktualitet och stabil långsiktighet, i syfte att bidra till en positiv samhällsutveckling. 

   Forskningsmiljön DHEAR

   Forskningen vid IHV och inom området digital hälsa, samlas i den övergripande forskningsmiljön DHEAR - Digital HEAlth Research: Studies of Digital Health for Sustainable Development in Human Sciences, som är under stark uppbyggnad. Syftet med miljön är att bedriva god forskning som utgår från människors behov och strävar mot en hållbar utveckling. Forskningen inom DHEAR fokuserar på samverkan mellan digitala lösningar och mänskliga möten för att stödja välbefinnande och hälsa genom tillit och delaktighet.

   Satsar på forskarutbildning

   För att kunna analysera digitaliseringens effekter på hälsoområdet och bidra till hållbar utveckling kommer forskarna vid Högskolan i Skövde att följa förändringar över tid och på olika nivåer i samhället, från individ till befolkning.

   – Vi behöver veta mer om hur digitalisering utesluter vissa grupper, men också hur tekniken kan ge olika grupper nya möjligheter. Det handlar om att överblicka möjligheter och konsekvenser med digitalisering ur ett hälsoperspektiv, säger Susanne Källervald, prefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper.

   IHV arbetar just nu med en ansökan om att få forskarutbildningstillstånd inom området Hälsa i det digitala samhället. Att bedriva utbildning på forskarnivå skapar en komplett miljö inom området hälsa och vård vid Högskolan, och långsiktigt kommer det att bidra till välutbildad personal inom området hälsa och vård.

   I det föreslagna området för studier på forskarnivå avser IHV att studera hälsa i fyra olika dimensioner av det digitala samhället – medskapande och delaktighet, kunskap och lärande, integritet och etik, samt jämlikhet och stöd. Dessa dimensioner utgör ramen för forskarutbildningsområdet och identifierar även mål för forskningen. Personcentrerad vård, nära vård och medborgarcentrerad hälsa liksom att inta ett etiskt perspektiv, är ledande begrepp inom forskningen, som sätter individen i centrum.

   Nya rekryteringar förstärker forskningsmiljön

   Föra att bredda och spetsa kompetensen på IHV har Högskolan rekryterat tre nya professorer till institutionen. Peter Anderberg, professor i hälsovetenskap, kommer närmast från Blekinge Tekniska Högskola. I sin nya roll på Högskolan i Skövde kommer hans huvudfokus vara att bygga upp forskningsområdet Hälsa i det digitala samhället. Hans expertområde är teknik i en välfärdskontext och i hälsostödjande processer.

   Professor Anna Dahl Aslan är beteendevetare i grunden med psykologi som huvudämne. På Högskolan i Skövde är Anna ansvarig för forskningsgruppen Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem och kommer jobba med att utveckla deras forskning.

   – Hälsa i det digitala samhället är ett väldigt aktuellt ämne där det saknas mycket forskning, eftersom utvecklingen går snabbt. Sedan känns det givetvis väldigt roligt och spännande med ansökan om en forskarutbildning. Att Högskolan gör en sådan här stor satsning för att anställa tre nya professorer på en gång visar att man vill någonting. Det är en väldigt tydlig signal, säger Anna.

   Samarbete

   En annan av de nyrekryterade professorerna är Martin Gellerstedt. Martin har varit inom akadem­­in i 30 år och har vid sidan av kompletterat med uppdrag inom näringslivet. Som professor i folkhälsovetenskap kommer han också att vara ansvarig för strategisk samverkan på Institutionen för Hälsovetenskaper. Här arbetar han bland annat med Skaraborgs kommuner, Skaraborgs Sjukhus, och med diverse företag för att skapa samarbeten kring doktorandtjänster. I uppdraget ingår även mål som ökad arbetsmarknadsanknytning, stöd för kompetensutveckling, och dialog kring framtida behov av utbildning och forskning.

   På sin tidigare arbetsplats, Högskolan Väst, var Martin mycket engagerad i uppbyggnaden av en forskarutbildning, utveckling av kurser samt ett kvalitetssystem för kontinuerlig uppföljning av doktoranders progression.

   Institutionen för hälsovetenskaper verkar ha en otrolig bredd som jag ser fram mot att bekanta mig med. Det känns viktigt att få igång den nya forskarutbildningen för att belysa hur digitaliseringen påverkar hälso- och sjukvård och välfärdssamhället i stort. När digital teknik designas så borde den göras med ambitionen att på ett eller annat sätt skapa bättre livskvalitet, berättar Martin Gellerstedt.

   Nästa vår lämnar Högskolan i Skövde in ansökan till UKÄ om att få forskarutbildningstillstånd inom området Hälsa i det digitala samhället.

    

    

    

   Kontakt

   Lektor i omvårdnad

   Publicerad: 2021-05-20
   Senast ändrad: 2021-05-20
   Sidansvarig: webmaster@his.se