Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Ensamhet och ökad sårbarhet bland nyblivna mammor under pandemin

   Publicerad 19 oktober 2021

   I sin examensuppsats har de blivande barnmorskorna Hanna Scarlini och Frida Norelius undersökt hur kvinnor har upplevt sin vårdtid i samband med barnafödande under den pågående pandemin. – Det här är ett högaktuellt ämne där det inte finns så mycket forskning än och det här är också något vi möter i förlossningsvården, säger Hanna Scarlini.

   Covid-19-pandemin har inneburit restriktioner med snabba och omfattande förändringar för vården under graviditet, förlossning och BB-vistelse. Under pandemin har inte partnern fått vara med på några mödravårdsbesök, ultraljudsundersökningar eller på BB. Endast under den aktiva fasen av förlossningen har paret varit tillsammans, innan dess var kvinnan ensam på förlossningsrummet. Förlossningsperioden är en utsatt situation för kvinnan och duon ville veta hur kvinnorna upplevde den under pandemin

   – Under vår praktik har vi sett det här från vårdens sida, men vi frågade oss hur kvinnorna upplevde det. Förlossningsperioden är i sig en utsatt situation och det är viktigt att veta hur det var för kvinnor som födde barn under pandemirestriktionerna, säger Hanna Scarlini och konstaterar att kvinnan och partnern inte ens fick lämna förlossningsrummet innan bebisen var född.

   Många kände ensamhet

   I sin uppsats konstaterar duon att forskning nu visat att pandemin har påverkat kvinnors psykiska hälsa negativt och att det funnits en oro bland kvinnor att de skulle drabbas av covid-19 och inte få den vård de behövde. De båda barnmorskestudenterna har intervjuat tio nyblivna mammor om deras upplevelser av att få barn under pandemin. Kvinnorna som deltagit i studien har fött barn på sjukhus i Västra Götaland, Jönköpings län och i Uppsala och samtliga har haft normala förlossningar, utan komplikationer.

   – Vi valde att använda oss av öppna frågor eftersom vi verkligen ville att kvinnorna skulle ges möjlighet att berätta om sina upplevelser, förklarar Frida Norelius.

   Titeln på examenarbetet ”Att möta en främmande värld ensam – Kvinnors upplevelser av sin vårdtid i samband med barnafödande under pågående covid-19 pandemi” speglar studiens resultat där ensamhet, övergivenhet och ökad sårbarhet var ständigt återkommande i kvinnornas svar. Analysen av det omfattande intervjumaterialet visade på ett övergripande tema ”Covid-19-pandemin bidrog till känslor av ensamhet och övergivenhet samt ett ökat behov av stöd och trygghet”. I studien framkom också tre tydliga huvudkategorier; ”Partners stödjande roll och möjlighet till delaktighet”, ”Vårdpersonalens stödjande roll” och ”Vårdmiljöns betydelse”.

   – Vår studie visar att partnerns närvaro är viktig för att kvinnorna ska känna stöd och trygghet samt att det finns ett ökat behov av närvaro, kommunikation och information från barnmorskan under den här tiden. Flera kände sig också väldigt utelämnade i vården och att även att alla skyddskläder tydligt påverkade upplevelsen eftersom de inte riktigt såg ansiktet på den som undersökte dem. Mycket av kommunikationen försvinner ju när man inte ser varandra tydligt, säger Hanna Scarlini.

   Lämnade BB tidigare

   Under sin vårdtid upplevde också kvinnor stress över att behöva vara kvar på sjukhuset utan sin partner. Flera kvinnor valde att skriva ut sig trots att behovet fanns att stanna kvar på BB för att se att amningen kom i gång fullt ut. Gemensamt för kvinnorna var också att känslorna var övermäktiga och att de kände sig ensamma på BB. Studien visar också att de blev beroende av vårdpersonalen när partnern inte fick vara med och de ville inte vara till besvär och be om hjälp utan undvek att larma.

   En av deltagarna i studien uttryckte det som …”för att ta bort partnern ifrån en när man precis har fött barn och är i typ den känsligaste situation man någonsin är i, är det ungefär som att dra undan mattan för folk. Det var liksom som om någon bara tog bort all trygghet jag hade.”

   Bidra till ökad förståelse

   Hanna Scarlini och Frida Norelius hoppas att resultatet i studien kan bidra till att öka vårdpersonalens förståelse för hur kvinnor upplever vårdtiden vid barnafödande under pandemin. Duon börjar också diskutera hur restriktionerna kan komma att påverka kvinnors och spädbarns hälsa samt kvinnors upplevelse av förlossning i framtiden, men konstaterar att det får andra forska om.

   Vid årsskiftet är de båda färdigutbildade barnmorskor. Frida ska då börja arbeta på gynekologmottagningen på Skaraborgs Sjukhus i Lidköping och Hanna hoppas på en tjänst inom mödravården.

   – Men det känns bra att vi har kunnat bidra med den här studien och forska på något som händer nu. Vi kommer ha stor nytta av det här både under praktiken vi har nu och när vi börjar arbeta inom vården igen.

   Läs uppsatsen: Att möta en främmande värld ensam – Kvinnors upplevelser av sin vårdtid i samband med barnafödande under pågående covid-19 pandemi

   Publicerad: 2021-10-19
   Senast ändrad: 2021-10-19
   Sidansvarig: webmaster@his.se