Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Två miljoner från UHR till projekt om distansutbildning

   Publicerad 13 januari 2022

   Högskolan i Skövde är ett av åtta lärosäten som fått medel från Universitets- och högskolerådet, UHR, för att vidareutveckla Högskolans organisation kring distansutbildningen. Projektet Hållbara strukturer för kvalitet i distansutbildningen har fått närmare två miljoner kronor och genomförs under 2022.

   Detaljbild på penna och papper.

   Regeringen har gett UHR i uppdrag att stödja en kvalitetshöjning och öka genomströmningen i distansutbildningen vid högskolor och universitet under 2021–2022. Som en del i uppdraget fördelar UHR medel till olika utvecklingsprojekt och ett dem är vid Högskolan i Skövde. Projektet Hållbara strukturer för kvalitet i distansutbildningen är högskoleövergripande och administreras därför via rektors kansli. Projektledare är Cecilia Gillgren, adjunkt i företagsekonomi och Peter Fogel, IT-pedagog. Under nästa år kommer duon arbeta 30 procent vardera med projektet, men projektgruppen består av ytterligare 13 personer från olika delar av Högskolan.

   – Genom att fler arbetar lite med projektet får det en större spridning och tydligare förankring i organisationen. Det ger också en bättre möjlighet att fånga upp och ta tillvara den kompetens som finns inom det här området på Högskolan, säger Cecilia Gillgren.

   – Projektet är väl förankrat och efterlängtat. Även om det är inriktat på distansutbildning kommer det hela Högskolan till gagn, säger Peter Fogel.

   Samarbete mellan institutioner och verksamhetsstöd

   Högskolan har rena distansutbildningar, distanskurser och distansmoment inom campusutbildningar. Erfarenheterna av distansutbildningar är fragmenterad och en del styrdokument är inte anpassade för distansutbildning. Med det här projektet är tanken att kunna utveckla organisationen för att bättre kunna stödja kvalitet i distansutbildningar, men också identifiera och åtgärda brister i styrdokument. Den nystartade Arenan för högskolepedagogisk utveckling ses som bas i projektet och projektet omfattar både institutioner och verksamhetsstödet på Högskolan.

   –  Det är en styrka att vi som är projektledare kommer från institution och verksamhetsstöd. Vi har med oss olika kompetenser, nätverk och erfarenheter in i arbetet, säger Cecilia Gillgren och konstaterar att man vill jobba för att föra avdelningar, institutioner, verksamhetsstöd och studentkåren närmare varandra genom att bygga gemensamma strukturer och kultur.

   Projektets aktiviteter utgår från Participatory Action Research, PAR där de inblandande deltar i att identifiera problem, hitta lösningar och utvärdera.

   –  Det är en forskningsmetod som bygger på erfarenhet hos de som berörs. Modellen förutsätter transparens och kontinuerlig reflektion, förklarar Peter Fogel.

   Ta tillvara medarbetarnas kunskaper

   Under 2022 kommer workshoppar med fokusgrupper att hållas och i ansökningen till UHR framhålls att medarbetarnas erfarenheter, kunskap och reflektioner kring distansutbildning är viktiga för framgång i projektet. Från UHR:s sida finns också ett tydligt spridarperspektiv så kunskapen sprids vidare genom bland annat webbinarier där projektledarna ska medverka.

   –  När vi väl är ur pandemin tror jag vi kommer se att campusutbildning aldrig blir som den var tidigare. Det kommer säkert vara en ökad variation av undervisning och en större flexibilitet. Studenternas medvetenhet kring distansutbildning har ökat, fler kommer säkert efterfråga handledning på distans och det här kan också bli ett sätt för Högskolan att möta upp det livslånga lärandet bättre, säger Cecilia Gillgren.

   Angeläget med kvalitetssatsning

   UHR fick in 19 ansökningar till projekt om kvalitet i distansutbildning och efter både intern och extern bedömning stod det klart att Högskolan i Skövde var en av de som beviljats medel.

   – Det är glädjande att utlysningen lockat lärosäten med olika storlek och erfarenhet av distansutbildning. Det är också positivt att även mer traditionella campusorienterade lärosäten visat intresse. Distansutbildningen är viktig för att fler ska välja att studera vidare och en kvalitetssatsning är angelägen för att både öka genomströmningen och stärka kompetensförsörjningen i hela landet, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande från UHR.

   Läs mer om projektet

   Kontakt

   Adjunkt i företagsekonomi

   Publicerad: 2022-01-13
   Senast ändrad: 2022-01-13
   Sidansvarig: webmaster@his.se