Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Sjuksköterskeutbildningen på Högskolan kvalitetssäkrad av UKÄ

   Publicerad 2 november 2022

   För att kvalitetssäkra Sveriges sjuksköterskeutbildningar har Universitetskanslersämbetet, UKÄ granskat utbildningen på samtliga lärosäten. Omdömet för Högskolan i Skövde var på det stora hela gott. Vissa delar lyfts som mycket positiva, samtidigt som det finns förbättringsområden.

   Campus en solig eftermiddag på hösten

   UKÄ har genomfört en tematisk utvärdering av utbildningen som leder till sjuksköterskeexamen. Syftet är att granska hur de olika lärosätena arbetar med att skapa förutsättningar för att studenterna ska nå examensmålen. Men det handlar också om att identifiera både förbättringsområden och styrkor. Samtliga lärosäten som berörs av utvärderingen har lämnat in en omfattande självutvärdering utifrån olika frågeställningar.

   Ett område där Högskolan i Skövde har påtalat svårigheter är när det gäller extern rekrytering av disputerade lärare. Men det pågår nu en del riktade åtgärder. Bland annat har Högskolan ansökt om examenstillstånd för forskarutbildning inom hälsovetenskap, vilket UKÄ ser som en välriktad insats. Vidare ser UKÄ:s bedömargrupp den pedagogiska karriärstegen och arbetet med att stärka pedagogisk kompetens, som en styrka i utbildningen.

   – Vi behöver fortsatt arbeta med extern rekrytering, samtidigt som vi arbetar med intern kompetensutveckling. Under våren har tre medarbetare disputerat, vilket är mycket positivt, säger Britt-Marie Gunnarsson, avdelningschef på Institutionen för hälsovetenskaper.

   I självutvärderingen framgår att Högskolan har ett gott samarbete med olika samverkansgrupper både på lokal och regional nivå.

   Positivt med kurs i ledarskap

   Ett annat bedömningsområde handlar om hur Högskolan arbetar med att utforma och genomföra sjuksköterskeutbildningen så att studenterna kan visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper.

   – Under VFU får studenten tillfälle att samverka med flera olika professioner och yrkesgrupper som undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och läkare, säger Lars Westin, programansvarig.

   UKÄ konstaterar att Högskolan även har en kurs i ledarskap och organisation i vården där studenter tränar konflikthantering och problemlösning. Det lyfts fram som positivt.

   Utvärderingen har lagt extra fokus på färdighet och förmåga och utgått från de krav som ställs i Högskolelagen och Högskoleförordningen. En bedömargrupp med sakkunniga, arbetslivsföreträdare och några studentrepresentanter har på uppdrag av UKÄ genomfört utvärderingen. I arbetet har även en rådgivande arbetsgrupp deltagit.

   Läs mer om Sjuksköterskeprogrammet

   Kontakt

   Lektor i omvårdnad

   Lars Westin

   Institutionen för hälsovetenskaper

   Avd. chef/Adjunkt i omvårdnad

   Britt-Marie Gunnarsson

   Institutionen för hälsovetenskaper

   Publicerad: 2022-11-02
   Senast ändrad: 2022-11-02
   Sidansvarig: webmaster@his.se