Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Skövdestudent undersökte äldres attityder angående Covid-19

   Publicerad 29 juni 2020

   Johnny Franzén studerade under våren sin sista termin på Folkhälsovetenskapliga programmet vid Högskolan i Skövde. Till sin kandidatuppsats valde han att, bland riskgruppen 65 år eller äldre, undersöka målgruppens bakomliggande trosuppfattningar om hur man undviker att smittas av det nya coronaviruset.

   Under sista terminen på Folkhälsovetenskapliga programmet vid Högskolan i Skövde skriver studenterna sin kandidatuppsats. För studenten Johnny Franzén var valet att skriva om covid-19 självklart.

   – Det har varit svårt att tänka på något annat den här våren. Det fanns en unik möjlighet att skaffa data och lära sig något nytt, säger Johnny Franzén.

   In sin uppsats valde han att undersöka attityder hos riskgruppen 65 år eller äldre, med eller utan bakomliggande sjukdom, angående deras uppfattningar om hur man undviker att smittas av coronaviruset och insjukna i covid-19.

   Enkät till riskgruppen

   Det är enklare att ta fram effektiv och förebyggande hälsokommunikation om du känner till målgruppens attityder till och kunskap om exempelvis smittspridning samt deras benägenhet att ta till sig information och anpassa sig. Johnny Franzén skickade ut en enkät som 77 personer i riskgruppen fick svara på. Av respondenterna hade ungefär hälften en underliggande sjukdom som utgjorde ytterligare en riskfaktor.

   – Av en slump gick Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps enkät om svenskarnas beteende under coronapandemin ut samma vecka som min egen. Precis som i MSB:s enkät uppger 95 procent av mina respondenter att de gör som myndigheten säger. Samtidigt pekar mina resultat på att endast 22 procent tror att någon i deras omgivning kan komma att smitta dem.

   Studien visar att det är stor skillnad på vad människor påstår att de gör för att undvika coronaviruset och hur det verkligen förhåller sig när de bedömer risken att bli smittad av andra människor. Johnny Franzén menar därför att myndigheter som kommunicerar om coronaviruset och covid-19, med ambitionen att framkalla beteendeförändringar, behöver känna till målgruppens benägenhet att engagera sig i förebyggande åtgärder.

   – Det duger alltså inte att som MSB dag efter dag redogöra att 87 procent gör som myndigheterna säger, samtidigt som flera tusen svenska medborgare avlidit i covid-19. Myndigheten verkar helt ha struntat i hur deras målgrupp ser på upplevd risk och istället endast fokuserat på att det rapporteras att människor säger sig göra som MSB vill.

   Undersökte djupare än MSB

   Att MSB nästan samtidigt skickade ut en enkät som liknade hans egen och dessutom fick nästan identiska svar, gjorde Johnnys arbete väldigt mycket mer intressant än vad han hade föreställt sig. Men där Johnny anser att MSB nöjde sig med de svar de fick, tog han själv även reda på hur målgruppen ställde sig till hur de upplevde risk, hinder, fördelar, samt kontroll och analyserade sina svar efter det.

   – Det var då jag kom fram till att målgruppen inte upplever någon speciell risk och att de inte tror sig bli smittade av någon i sin närhet. Det i sig kan vara ett upphov till riskbeteende.

   Läs uppsatsen

   Uppsatsen "Äldre svenskars uppfattning om preventiva åtgärder för att minska risken att infekteras av COVID-19: Att kombinera teori och praktik för att ta fram effektiv förebyggande hälsokommunikation" finns att läsa i databasen DiVA.

   Publicerad: 2020-06-29
   Senast ändrad: 2020-06-29
   Sidansvarig: webmaster@his.se