Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Patenten som hindrar innovation

   Publicerad 14 februari 2023

   Videostandarder belastade med patent hämmar innovation, leder till konkurrenshinder och har allvarliga konsekvenser för arkivering av offentlig data. Det visar forskare från Högskolan i Skövde i en ny studie.

   För att strömma video krävs en programvara som kodar och kodar av den data som en video består av. Komponenterna som kodar och avkodar data kallas för codecs. Ett exempel på en sådan codec är High Efficiency Video Codec (HEVC). Den har antagits som standard av ISO och används av bland andra Sveriges Television för strömning via SVT Play.

   I takt med ökade krav på videokvalitet utvecklas allt mer avancerade codecs för att få plats med så mycket videodata i en så liten dataström som möjligt. Många av dessa codecs innehåller uppfinningar som har patenterats. För att få utveckla och använda en programvara som implementerar en standard som HEVC behövs därför en licens från varje rättighetsinnehavare. Men att få tag på nödvändiga licenser är allt annat än enkelt.

   – Vi har undersökt vilka hinder en organisation stöter på när den försöker anskaffa de patentlicenser som krävs för att använda standarden i den programvara den utvecklar. Det visade sig vara på gränsen till omöjligt, säger Andrew Katz, jurist och gästforskare på Högskolan i Skövde.

   Hämmar innovation

   Att anskaffa alla nödvändiga licenser är en mycket tidskrävande uppgift. Komplexiteten är stor och det är svårt att avgöra vilka patent som behöver licensieras. Detta leder till svårigheter att identifiera alla rättighetsinnehavare som behöver kontaktas för alla patent. Dessutom är det vanligt att en standard är beroende av flera andra standarder och i tillägg till detta finns det motsägelsefulla uppgifter mellan olika standardiseringsorganisationers databaser i vilka organisationer deklarerat att de innehar rättigheter till patent som belastar specifika standarder.

   Det blir snabbt rörigt och kalendertiden för att få svar från kontaktade organisationer som deklarerat innehav av rättigheter visade sig vara mycket långa om de ens svarade. Många organisationer svarade inte alls. Villkoren för patentlicenser som flera rättighetsinnehavare var villiga att tillhandahålla visade sig dessutom i många fall vara oförenliga med öppen programvara. Sammantaget hämmar det innovation, menar forskarna.

   Mycket av innovationen inom området kommer från användningen av öppen programvara där licenssystemet och reglerna som omgärdar olika komponenter av programvara är relativt enkla att förstå och tillämpa. I fallet med HEVC gäller det omvända.

   – Den omfattande patenttäckningen medför mycket stora kostnader för att skaffa de rättigheter som krävs och i många fall kan det vara omöjligt att anskaffa patentlicenser som möjliggör implementation och användning av standarder i öppen programvara överhuvudtaget. Det drabbar särskilt små och medelstora företag och andra organisationer som saknar de betydande finansiella resurser som krävs, säger Andrew Katz.

   Allvarliga konsekvenser för lagring av offentlig data

   Förutom att göra det svårt att tillhandahålla vissa tjänster som till exempel sändnings- eller strömningstjänster har problemen med att anskaffa licenser allvarliga konsekvenser för arkivering av offentlig data och viktiga handlingar.

   – Videor som komprimeras för arkivändamål med denna standard hålls i princip som gisslan av licensgivarna eftersom patenten som hänger ihop med standarden kommer att krävas för att kunna behandla och ta del av videon i framtiden, säger Andrew Katz.

   Situationen hindrar myndigheter och andra offentliga organisationer från att kunna upprätthålla en god förvaltning vid användning av programvara som implementerar sådana standarder om de inte dessförinnan anskaffat alla nödvändiga rättigheter från alla rättighetsinnehavare för respektive standard, vilket visat sig vara mycket svårt.

   Skapar konkurrenshinder

   Björn Lundell är professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde. Han menar att regelsystemet som omgärdar patent i standarder behöver ses över. Till exempel menar han att standardiseringsorganisationerna måste säkerställa att potentiella patentinnehavare är tydliga med vilka patent som berörs av en standard och att de håller databaserna över vilka patentlicenser som behövs inom en standard uppdaterade.

   – Studien visar att patentbelastade standarder kan hindra implementation och användning av denna typ av standarder i öppen programvara och därigenom orsaka problem för möjligheten att upprätthålla en god långsiktig förvaltning av alla handlingar som en organisation behöver behandla och förvalta under långa livscykler, säger Björn Lundell.

   Vidare visar studien att denna typ av patentbelastade standarder orsakar formatinlåsning och interoperabilitetsproblem, vilket leder till konkurrenshinder. Inte minst för potentiella anbudsgivare som i praktiken stängs ute från möjligheten att lämna anbud i en offentlig upphandling där upphandlande myndighet ställt obligatoriska krav på denna typ av standarder.

   – Detta orsakas av, som studien visat för HEVC, att det saknas möjlighet för en potentiell anbudsgivare att anskaffa de licenser som krävs för att kunna lämna ett anbud i en offentlig upphandling som formulerat krav på denna typ av standarder, säger Björn Lundell.

   Läs mer om studien:

   Lundell, B., Gamalielsson, J. & Katz, A. (2023) Implementing the HEVC standard in software: Challenges and Recommendations for organisations planning development and deployment of software, Journal of Standardisation, Vol. 2. https://doi.org/10.18757/jos.2022.6695

   Kontakt

   Professor i datavetenskap

   Forskningsassistent

   Publicerad: 2023-02-14
   Senast ändrad: 2023-02-14
   Sidansvarig: webmaster@his.se