Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Utbildningar på Institutionen för biovetenskap visar på god kvalitet

   Publicerad 25 juni 2020

   Högskolan i Skövde följer regelbundet upp kvaliteten i sina utbildningar. Inom ramen av en sexårscykel följs alla ämnen och utbildningsprogram upp. Nu är uppföljningen av ämnen och program på Institutionen för biovetenskap klar och den visar på ett gott resultat. Rapporterna för de olika ämnena kommer att fungera som underlag för vidare utveckling av verksamheten.

   G-huset huvudentré en solig dag

   Högskolan i Skövde gör interna uppföljningar av kvaliteten på de egna utbildningarna. I sexårscykler följs alla ämnen och utbildningar på de olika institutionerna upp, för att säkerställa och vidareutveckla kvaliteten på lärosätet.

   Uppföljningen genomförs av Högskolans fakultetsnämnd och där granskas bland annat programmens progression, studentinflytande, arbetslivsanknytning och forskningsanknytning. Även det kvalitetssäkringsarbete som bedrivs i lärarlaget och den lärarkapacitet och kompetens som finns i ämnet, granskas.

   Under juni månad avslutades uppföljningen av samtliga ämnen på Institutionen för biovetenskap – bioinformatik, biovetenskap, filosofi, kemi, kognitiv neurovetenskap och systembiologi.

   Det framgår av uppföljningen att institutionen bedriver ett kontinuerligt kvalitetsarbete med tydliga och väl etablerade processer. Kursutvecklingen följer en strukturerad institutionsgemensam process. Studenternas svarsfrekvens på kursvärderingar är dock i många fall lägre än önskat. Ett arbete med att förbättra processen med kursutvärderingar för hela Högskolans verksamhet, har därför initierats av fakultetsnämnden under våren.

   Nedan listas utvärderingarna utefter ämne.

   Bioinformatik

   Forskningsanknytningen på programmet är stark och de studenter som tagit examen har hög etableringsgrad. Utbildningsprogrammet visar en tydlig och systematisk progression för det granskade examensmålet. Magisterprogrammet har två lokala mål som knyter an till det Högskolegemensamma temat digitalisering för hållbar utveckling.

   Biovetenskap

   Ämnet är en central del av utbildningsutbudet vid institutionen. Lärarna har god vetenskaplig kompetens med stort antal disputerade lärare. Även den pedagogiska kompetensen är god. Uppföljningen visar att framför allt studenterna på grundnivå upplever en hög grad av progression i sina utbildningar.

   Filosofi

   Ämnet har en tydlig och relevant roll kopplat till flera av Högskolans utbildningar. Lärarna inom ämnet har på ett föredömligt sätt återkopplat till studenterna efter genomförda kursutvärderingar. Det är viktigt att säkra kompetensväxling i ämnet. Ämnet saknar pedagogiskt meriterad eller excellent lärare.

   Kemi

   Ämnet har en tydlig och relevant roll kopplat till flera av Högskolans utbildningar. Ämnet är en viktig del i Högskolans behörighetsgivande utbildningar som möjliggör vidare studier inom framförallt ingenjörsvetenskap, biomedicin och biovetenskap. Lärarna har god vetenskaplig och pedagogisk kompetens.

   Kognitiv neurovetenskap

   Progressionen för det granskade examensmålet är tydligt och systematiskt upplagd i programmen. Det finns en tydlig röd tråd för hur ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i den löpande undervisningen. Svarsfrekvensen på kursutvärderingarna inom båda programmen har ökat kraftigt under det senaste läsåret. Detta är en följd av ett målinriktat arbete som genomförts gemensamt i lärarlaget. Ämnet saknar pedagogiskt meriterad eller excellent lärare.

   Systembiologi

   Programmen har internationell prägel och en stor andel internationella studenter. Forskningsanknytningen på programmen är stark och de studenter som tagit examen har hög etableringsgrad. Lärarkompetensen är bred, men fler lärare behöver beredas möjlighet till docent-/professorsmeritering då antalet program på avancerad nivå ökat de senaste åren.

   Kontakt

   Utredare

   Publicerad: 2020-06-25
   Senast ändrad: 2020-06-25
   Sidansvarig: webmaster@his.se