Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   På Högskolan får studenter stöd efter behov

   Publicerad 9 april 2021

   Högskolan i Skövde erbjuder många olika former av pedagogiskt stöd. Vilket stöd eller vilka stödinsatser som kan vara aktuella utgår från studentens behov i studiesituationen. - Vi har ungefär 100 studenter som har mentorsstöd, men det finns också många andra former av stöd, säger Virpi Westin, samordnare på Studentstöd.

   Student som får hjälp av studentstöd

   Allt fler personer med funktionsvariationer studerar vid högskola eller universitet. På Högskolan i Skövde har studenterna möjlighet att få många olika typer av stöd. En viktig del i det är att det, sedan många år, finns ett mycket väl fungerande system med studentmentorer. Mentorn är ofta en annan student och fungerar som en coach. För exempelvis studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF-diagnoser som ADHD och autismspektrum, brukar mentorsstödet vara en väldigt bra lösning.

   – Det är många blivande studenter som frågar om just mentorstödet och hur det fungerar, berättar Virpi Westin.

   Omställningen från att gå på gymnasiet till att läsa på högskola är stor för de flesta. Och ofta ännu större om man exempelvis har en NPF-diagnos. En studentmentor kan få stor betydelse för den nya studenten – både när det gäller att studierna ska fungera och att studenten klarar av sin utbildning.

   – Studenter med NPF-diagnos behöver ofta stöd med att planera och strukturera sin studietid, de kan diskutera med mentorn vad de ska fokusera på, göra upp en studieplan och rutiner.

   Mentorn kan också hjälpa till med olika kontakter och bidra till att den nya studenten förstår systemet och hur det fungerar på Högskolan.

   Att vara studentmentor är ett betalt uppdrag på åtta timmar i månaden per student och en mentor kan ta hand om flera studenter. Under de senaste åren har behovet av mentorer ökat och det är viktigt att det finns representanter från alla utbildningsprogram. På Högskolan finns ett 70-tal studentmentorer.

   Kerstin har hjälpt många studenter

   Kerstin Liliedahl har jobbat som mentor i många år och även fortsatt efter att hon själv var klar med sin utbildning.

   – När jag läste Dataspelsutveckling var det en annan student som undrade om jag inte kunde bli mentor åt henne, så man kan säga att jag trillade in på det och inte har slutat. Man är alltifrån ett bollplank till att hjälpa till att tyda lärarinstruktioner, komma igenom texter och hitta lösningar på olika problem.

   Kerstin konstaterar att det är ett otroligt roligt och varierande jobb. Hon har främst varit mentor åt studenter som också läser Dataspelsutveckling, eftersom det kan vara en fördel att ha samma bakgrund.

   – Det har gett mig väldigt mycket också. Det är givande att träffa andra personer och se att det kan bli bra för dem. Det är ett uppdrag som aldrig är tråkigt och det är stor variation i vad studenterna behöver hjälp med, förklarar hon.

   Många olika former av stöd

   Det finns även ett antal andra stöd. Olika programvaror och inläsningstjänster är vanliga pedagogiska stöd.

   – Har man dyslexi är det svårt att hinna anteckna och då kan man få anteckningsstöd. När det gäller examinationer handlar det främst om behov av längre skrivtid, behov av att skriva på dator eller att man har en muntlig examination. Har man bestående rygg- och nackproblem kan man få ståbord. Det handlar även om den allmänna tillgängligheten och antalet ståbord har ökat på hela Högskolan.

   Kroniska sjukdomar som diabetes, epilepsi, olika mag- och tarmsjukdomar samt muskelsjukdomar kan också berättiga till stöd. Även psykisk ohälsa ger rätt till stöd och framöver kommer det säkert studenter med långtidscovid.

   – Det finns mycket som inte syns, men om det är ett hinder i studiesituationen och är varaktigt så kan man ha rätt till olika former av stöd.

   Personlig rundvandring på campus

   Virpi Westin har lång erfarenhet av att möta studenter som är i behov av olika stödinsatser. Inför varje terminsstart brukar hon också ha ett antal personliga möten inbokade. Ett besök som kan vara avgörande för hur studiestarten ska bli och även presumtiva studenter vill ibland få en bild av Högskolan innan de söker.

   – Vi träffas på campus och går runt. Vi tittar ofta på salarna och går igenom schemat. Att veta hur det ser ut kan betyda väldigt mycket och ge en känsla av kontroll och trygghet.

   På Högskolan i Skövde hade man under 2020 totalt 460 studenter som hade beviljats någon eller några former av pedagogiskt stöd. Den största gruppen som beviljas pedagogiskt stöd på Högskolan i Skövde är studenter med NPF-diagnos, nationellt är det studenter med dyslexi.

   Läs mer om pedagogiskt stöd
   Läs om Frida som är studentmentor
   Intervju med student från Högskolan, Dyslexiförbundet

   Kontakt

   Samordnare funktionsnedsättning

   Publicerad: 2021-04-09
   Senast ändrad: 2021-04-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se