Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Högskolan i nationell satsning om jämställdhet

   Publicerad 24 oktober 2023

   Högskolan i Skövde arbetar kontinuerligt med jämställdhet. I höst startar en seminarieserie initierad av Jämställdhetsmyndigheten, där Högskolan kommer att delta.

   Höstig dag på campus

   Den föregående regeringen gav alla gav alla lärosäten i uppdrag att ta fram en plan för arbete kring jämställdhet. Syftet var att universitet och högskolor skulle bidra med att nå de jämställdhetspolitiska mål regeringen satt upp. Syftet var att universitet och högskolor skulle bidra i arbetet att nå de jämställdhetspolitiska målen. Högskolan i Skövde har tagit fram tre olika handlingsplaner för arbetet under åren 2017-2025.

   Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå det arbetar högskolor och universitet med den strategi som kallas jämställdhetsintegrering.

   Jämställdhetsarbetet vid Högskolan i Skövde

   Den senaste handlingsplanen Högskolan tagit fram fokuserar på arbetet år 2023-2025. Planen fokuserar och konkretiserar ett redan påbörjade arbetet genom att fördjupa tre av tidigare fem identifierade effektmål:

   • Högskolan erbjuder en normmedveten utbildning och en könsneutral studiemiljö med mindre könsbundna studieval.
   • En normmedvetenhet präglar fördelningen av personella resurser relaterat till forskning, processen med forskningsansökningar och tilldelning av forskningsmedel.
   • Högskolan erbjuder medarbetare såväl som framtida medarbetare en arbetsplats som präglas av normmedvetenhet och där arbetsmiljö, rekrytering, karriärvägar och kompetensutveckling inte påverkas av kön eller föreställning om kön.

   Handlingsplanen för 2023-2025 fokuserar tydligare mot decentralisering av jämställdhetsfrågorna. Det innebär att jämställdhetsfrågorna nu integreras i ännu större utsträckning på avdelningar och institutioner.

   – När det gäller jämställdhetsintegrering handlar det istället om att förändra de maktstrukturer som kan ha en diskriminerande påverkan på kvinnor och män som grupper. Vi arbetar bland annat med att motverka könsbundna studieval här på Högskolan, säger Ulrika Dagman, biträdande HR-chef vid Högskolan i Skövde.

   Nationell seminarieserie för universitet och högskolor

   I höst startar en seminarieserie kring högskolornas jämställdhetsarbete, initierad av Jämställdhetsmyndigheten. Seminarieserien startar vid Uppsala universitet den 26 oktober och från Högskolan deltar Muriel Beser Hugosson, rektor, Alexandra Krettek, dekan, Nils Svensson, HR-chef och Ulrika Dagman, biträdande HR-chef.

   Totalt medverkar 17 lärosäten i seminarieserien och de teman som kommer att avhandlas är organisering, ledning och styrning, uppföljning samt samverkan.

   – Den 31 januari och 6 februari kommer deltagarna från de andra lärosätena tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten till Högskolan i Skövde för seminariet ”Ledning och styrning av jämställdhetsarbetet”, berättar Ulrika Dagman.

   Läs mer om Högskolans arbete med jämställdhetsintegrering på Jämställdhet - Högskolan i Skövde (his.se)

   Kontakt

   Bitr. HR-chef/Bitr. avd. chef AFSI

   Publicerad: 2023-10-24
   Senast ändrad: 2023-10-24
   Sidansvarig: webmaster@his.se