Sökträffar

    Sökträffar

    Visa alla resultat för ""
    Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

    Söktips

    • Kontrollera att orden är rättstavade
    • Försök med andra sökord eller synonymer
    • Smalna av din sökning för att få fler träffar

    Hur kan vi hjälpa dig?

    Ny student

    Kontakta oss

    Hitta medarbetare

    Sökträffar

      Sökträffar

      Visa alla resultat för ""
      Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

      Söktips

      • Kontrollera att orden är rättstavade
      • Försök med andra sökord eller synonymer
      • Smalna av din sökning för att få fler träffar

      Hur kan vi hjälpa dig?

      Ny student

      Kontakta oss

      Hitta medarbetare

      Högskolan i Skövde, länk till startsida

      Stärker samverkan – bildar Skaraborgs Hälsoakademi

      Publicerad 14 november 2023

      Forskning, verksamhetsutveckling, innovation och utbildning är i samverkan viktiga hörnstenar för Skaraborgs Sjukhus och Högskolan i Skövde. För att vidareutveckla och öka strategisk och systematisk samverkan inom dessa områden har man nu tillsammans bildat Skaraborgs Hälsoakademi (SHA).

      Den övergripande långsiktiga målsättningen för SHA består av två delar:

      • Vara den instans dit interna och externa aktörer/medarbetare/intressenter vänder sig när samarbete söks.
      • Upprätthålla en databas med intresserade medarbetare i respektive organisation.

      – Högskolan i Skövdes akademiska miljö inom det hälsovetenskapliga området har blivit allt starkare under senare år. Jag upplever också att den forskning, innovation och verksamhetsutveckling som sker på Skaraborgs Sjukhus bara blir viktigare och starkare. Genom att bilda Skaraborgs Hälsoakademi stärks och fördjupas samverkan mellan Högskolan och sjukhuset. Hälsoakademin etablerar också vår region som ett kompetenscentrum när det gäller forsknings- och utvecklingsfrågor inom hälso- och vårdområdet, säger Lena Mårtensson, som är prorektor på Högskolan i Skövde och ledamot av SHA:s styrgrupp.

      Angelägna frågor

      En annan ledamot av styrgruppen, Åsa Ranbro Jansson, biträdande sjukhusdirektör vid Skaraborgs Sjukhus, kommenterar bildandet av SHA så här:

      – Från Skaraborgs Sjukhus är vi glada över den samverkansmöjlighet Skaraborgs Hälsoakademi ger oss i gemensamma och angelägna frågor inom forskning, verksamhetsutveckling, innovation och utbildning. Samverkansstrukturen, med en styrgrupp för strategiska och långsiktiga frågor och en operativ ledningsgrupp för konkreta och mer kortsiktiga operativa frågor, borgar för ett konstruktivt och givande samarbete.

      Specifika insatser

      Det finns också en plan med mängder av specifika insatser för att utveckla SHA att uppnå målsättningen. Här är några exempel på dessa:

      • Forskning, utveckling, innovation: Identifiera, samla in förslag på gemensamma forskningsprojekt, två gånger per år anordna en workshop för att identifiera tänkbara gemensamma projekt, samt för att presentera planerade ansökningar där utrymme finns för fler aktörer/delprojekt. Skapa forum för att främja gemensamma ansökningar för genomförande av styrgruppen prioriterade forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på innovation och forskning.
      • Utbildningsinsatser: Arbeta aktivt med att ge studenter möjlighet att genomföra examensarbete i samverkan med vårdens verksamheter, identifiera behov av gemensamma utbildningsinsatser, främja samverkan, samt administrera/arrangera gemensamma aktiviteter i form av olika utbildningsinsatser, till exempel temadagar, lunchföreläsningar, seminarier och kurser.
      • Andra aktiviteter: Arrangera SHA-dagen (Novemberkonferens), identifiera möjligheter för adjungeringar.

      Strategiska partner

      Rajna Knez överläkare vid Skaraborgs Sjukhus och Martin Gellerstedt, Institutionen för hälsovetenskaper vid Högskolan i Skövde ingår i den operativa ledningsgruppen och ser redan nu ett stort värde i att samverka:

      – Den operativa ledningsgruppen, som består av representanter från Skaraborgs Sjukhus och Högskolan i Skövde, har i uppdrag att vidareutveckla samverkan mellan våra två verksamheter. Samverkan finns redan idag på olika nivåer och Skaraborgs Hälsoakademi strävar efter att vi ska vara strategiska partner, där samarbetet sker systematiskt. Vi har redan anordnat ett seminarium med deltagare från båda verksamheterna och planerar att ordna flera gemensamma forum. Matchmaking-corner som vi arrangerade under Novemberkonferensen den 9 november, som vi nu har döpt till Skaraborgs Hälsoakademi-dagen, var också en samverkansarena för utbyte av idéer och kontakter. Ett av Skaraborgs Hälsoakademis mål är att marknadsföra forskarutbildningen vid Högskolan i Skövde samt främja gemensamma doktorandprojekt, och där har vi redan vår första gemensamma doktorand inskriven, säger Rajna Knez och Martin Gellerstedt.

      Kontakt

      Prorektor/Professor i omvårdnad

      Adjungerad lektor i hälsovetenskap

      Publicerad: 2023-11-14
      Senast ändrad: 2023-11-14
      Sidansvarig: webmaster@his.se