Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Effektivare processer när användare utför BI-analyser själva

   Publicerad 2 maj 2022

   När mängden data och användandet av Business Intelligence (BI) ökar inom en organisation hinner inte BI-specialisterna täcka verksamhetens och användarnas behov. Self-Service Business Intelligence (SSBI) är en ny trend som hjälper medarbetare att använda BI på egen hand, vilket sparar både resurser och tid. Christian Lennerholt, doktorand i informationsteknologi, har med sin forskning tagit fram ett ramverk och identifierat framgångsfaktorer som ökar chanserna för en lyckad SSBI-satsning.

   I traditionell Business Intelligence (BI) är det vanligt att tekniska BI-användare serverar BI-lösningar till icke-tekniska användare. När datavolymen och användningsfrekvensen av BI ökar hinner inte de tekniska användarna bemöta och uppfylla allas behov.

   Self-Service Business Intelligence (SSBI) är en relativt ny och framtida trend som bemöter problematiken genom att låta medarbetare använda BI, utan hjälp från en BI-specialist. Målet är att underlätta användandet av BI genom att låta alla användare utföra sina analyser själva. När användare tillåts att komma åt och använda data på egen hand minskar tiden det tar att använda BI. Samtidigt minskar pressen på IT-avdelningen eftersom BI-specialisterna inte behöver ge support eller serva användarna.

   Mer tidseffektivt

   SSBI möjliggör att organisationer kan fatta tidskritiska beslut utan att behöva vänta på BI-rapporter som i vanliga fall kan ta veckor eller månader innan de är färdiga. Organisationer sparar resurser eftersom berörda medarbetare kan arbeta mer effektivt och på ett mer självständigt sätt.

   – Även om SSBI erbjuder flera fördelar jämfört med traditionell BI har många organisationer fortfarande svårt att implementera och använda SSBI. Processen är inte enkel och det finns inte någon klar plan för hur fördelarna med SSBI uppnås. Målet med min avhandling är därför att underlätta implementeringen och användningen av SSBI, säger Christian Lennerholt.

   Ramverk och framgångsfaktorer

   Christian Lennerholt har med sin forskning formulerat två delmål, för att uppnå huvudmålet. Det första delmålet identifierar vilka utmaningar som organisationer möter när de använder SSBI. För det delmålet har ramverket ”AQUIRE” skapats. AQUIRE innehåller 37 stycken SSBI-utmaningar som har identifierats och organiserats i fem kategorier: åtkomst och användning av data, datakvalitet, användarens självförsörjande, skapa rapporter, samt utbildning.

   Det andra delmålet identifierar framgångsfaktorer för hur man ska bemöta och hantera de utmaningar SSBI för med sig. Christian Lennerholt har identifierat nio framgångsfaktorer, och beskriver även hur faktorerna kan tillämpas över tid i form av riktlinjer och rekommendationer.

   – Om organisationer använder den metod jag tagit fram kommer de bli bättre förberedda för sin SSBI-resa. Det är bättre att vara förberedd och ha kunnat planera än att hantera oförsedda och plötsliga problem under resans gång. AQUIRE-ramverket och dess 37 utmaningar, samt framgångsfaktorerna, i kombination med alla riktlinjer, underlättar införandet och användningen av SSBI och ökar chanserna för en lyckad SSBI-satsning.

   Ska fortsätta forska på SSBI

   Christian Lennerholt tror att de utmaningar som finns idag kan minimeras inom en tioårsperiod. Planen är att fortsätta forska på riktlinjerna, för att underlätta för organisationer även framåt.   

   – Jag brinner verkligen för SSBI då dess fördelar är himmelriket jämfört med traditionell BI. Att förenkla användningen av SSBI är något som ligger mig varmt om hjärtat. Därför blir det naturligt för mig att fortsätta att bedriva forskning inom området. Det skulle även vara spännande att få följa med en organisation från början av deras SSBI-resa där resultat från min forskning används och studeras ytterligare.

   Christian Lennerholt disputerar på Högskolan i Skövde torsdagen 5 maj med sin avhandling “Facilitating the Implementation and Use of Self Service Business Intelligence”.

   Christian Lennerholt, doktorand, har tagit fram ett ramverk och identifierat framgångsfaktorer som ökar chanserna för en lyckad SSBI-satsning.

   Kontakt

   Lektor i informationssystemutveckling

   Publicerad: 2022-05-02
   Senast ändrad: 2022-05-02
   Sidansvarig: webmaster@his.se