Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Dagböcker avslöjar sanningen om våra pandemidrömmar

   Publicerad 10 april 2024

   I en ny studie har forskare från Högskolan i Skövde granskat huruvida covid-19-pandemin verkligen påverkade våra drömmar så mycket som media gav sken av. Svaret är nej. Trots ökad oro och ångest under nedstängning och annat elände återspeglades det inte i våra drömmar.

   Hur påverkades våra drömmar under pandemin? Nästan inte alls enligt en ny studie vid Högskolan i Skövde.
   (Bilden är manipulerad)

   Tidiga rapporter under 2020 tydde på att människor upplevde fler mardrömmar och negativa drömmar kopplade till pandemin. Rapporterna baserades dock på enkätstudier där deltagarna svarade på frågor först i efterhand och inte omedelbart efter att de vaknat upp.

   Det är inte en helt pålitlig metod eftersom vi är dåliga på att komma ihåg våra drömmar korrekt. Det menar Katja Valli, professor i kognitiv neurovetenskap på Högskolan i Skövde och en av forskarna bakom den nya studien som visar att våra drömmar inte alls påverkades av pandemin i den omfattning vi tidigare trott.

   – Forskning visar att vi sällan minns våra drömmar i detalj efter att vi vaknar och vi glömmer dem snabbt om vi inte uppmärksammar dem. Med enkäter tenderar människor att svara baserat på sina antaganden om sina drömmar snarare än de faktiska drömmarna, säger Katja Valli.

   Vi är dåliga på att minnas drömmar

   När vi i efterhand frågas om våra drömmar minns vi dem sällan i detalj och nästan alla drömmar vi har haft har redan glömts bort. Människor tenderar att svara på frågor baserat på vad de tror att de har drömt om, men de har faktiskt inte längre någon pålitlig minnesåtkomst till sina drömmar.

   I en dagboksstudie instrueras istället deltagarna att uppmärksamma drömmar och skriva ner dem omedelbart efter att de har vaknat, så detaljerat som möjligt. Dröminnehållet är därför mycket mer tillgängligt och samlas in mer systematiskt än i enkätstudier.

   Ny dagboksmetod gav nytt resultat

   I den nya studien använde forskarna istället för enkäter dagboksmetoden där deltagarna, under en tvåveckorsperiod, omedelbart skrev ned sina drömmar direkt efter att ha vaknat. Resultaten jämfördes sedan med drömmar som samlats in på samma sätt före pandemin.

   Förvånansvärt nog fann forskarna ingen signifikant ökning av hotfulla drömmar eller sjukdomsrelaterade teman i drömmar under pandemin jämfört med före pandemin.

   – Endast en liten andel av drömmarna, cirka 11 procent, innehöll direkta referenser till pandemin. I de drömmarna fanns det dock fler hot och sjukdomsrelaterade teman jämfört med de som inte hade några pandemireferenser. Så endast en liten del av drömmarna påverkades och majoriteten av våra drömmar liknade de drömmar vi hade innan pandemin, säger Katja Valli.

   Viktiga insikter om hur trauma påverkar mental hälsa

   Hon berättar att våra drömmar är komplexa och påverkas av en mängd olika faktorer. De nya forskningsresultaten ger viktiga insikter inte bara om hur pandemin påverkade våra drömmar utan också om vikten av att använda noggranna metoder för att undersöka ett så komplext fenomen som drömmar. Det kan få långtgående konsekvenser för förståelsen av hur storskaliga samhällshändelser som orsakar stress och trauma påverkar vår sömn och mental hälsa, menar Katja Valli.

   – Våra resultat pekar på behovet av att fördjupa vår förståelse för drömmarnas värld och hur den påverkas av samhällshändelser som pandemin, avslutar Katja Valli.

   Studien publicerades i tidskriften Consciousness and Cognition och finns att ta del av i sin helhet via länken: Viral simulations in dreams: The effect of the COVID-19 pandemic on threatening dream content in a Finnish sample of diary dreams.

   Publicerad: 2024-04-10
   Senast ändrad: 2024-04-10
   Sidansvarig: webmaster@his.se