Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Är blockkedjetekniken lösningen på den svenska elfrågan?

   Publicerad 23 mars 2021

   Debatten kring den svenska elmarknaden har varit högljudd och brinnande i Sverige under en lång tid. Skenande elpriser i söder, mycket låga i norr, vilken teknik ska man satsa på och vad är bäst investeringar att göra? Än så länge har 2021 varit ett oberäkneligt år för den svenska elmarknaden. Om Sverige ska kunna möta kundernas förväntningar på funktion, pris och elförsörjning även i framtiden behövs nya smarta lösningar. Kan den så kallade blockkedjetekniken vara det alternativ som visar sig bäst? Det ska Jianguo Ding forskare vid Högskolan i Skövde utvärdera i ett nytt projekt finansierat av Energiforsk.

   Kvällshimmel över äng

   Det svenska elnätet har en samlad längd motsvarande drygt fjorton varv runt jorden, en väl utvecklad infrastruktur. Men i och med att andelen förnybara energikällor som vind och sol utvecklas, och Sverige får allt fler micro-producenter (privatpersoner som exempelvis installerar solceller på sina villatak) ökar behovet av att utveckla det befintliga elnätet så det passar den nya smarta modellen.

   - En blockkedja är en decentraliserad datakedja, där alla i kedjan har tillgång till all information från alla parter som är nödvändig för deras uppgift. Det skulle innebära att ensamrätten löses upp och elen distribueras dit den behövs, säger Jianguo Ding forskare vid Högskolan i Skövde.

   Köpa och sälja el över hela landet

   Ägare av det svenska stamnätet är Svenska kraftnät. Själva eldistributionen är decentraliserad och hanteras av de cirka 170 företag som äger elnäten. Det innebär att varje företag, inom sitt geografiska område har ensamrätt att tillhandahålla el till kunderna, och köpa av sina micro-producenter. I en blockkedjelösning, som Jianguo förespråkar, skulle alla elföretag agera i en och samma plattform.

   Styra och samordna svensk el

   I och med att plattformen är transparant och alla parter kan ta del av nödvändig information blir svensk eldistribution effektivare vilket skulle påverka både pris och miljö positivt. Den är även skalbar och kan bli hur stor som helst utan att säkerheten påverkas. Det samverkande elföretaget Skövde Energi ser fram emot att vara del av projektet.

   - Målet är att undersöka möjligheten att använda blockkedjeteknik för att säkra datautbytet mellan kraftproducenter och distributörer, men också att få förståelse för om tekniken kan användas för att styra och samordna de hårt reglerade elnäten. Projektet ska också ta reda på om blockkedjeteknik kan integreras i produktion, energilagring och distribution av kraft i de smarta elnäten. Vi ser mycket fram emot att bidra till det här projektet, säger Mattias Lång som är chef för affärsområde elnät på Skövde Energi.

   En mycket säker teknik

   Att elnätet är stabilt är en samhällskritisk funktion, samtidigt är cyberhoten närvarande och oron över en lyckad cyberattack stor. Även här menar Jianguo Ding att blockkedjetekniken är ett bra val eftersom plattformen är mycket svårt att krascha.

   - Tänk dig ett träd. Varje gren är en nod, där en nod är ett elnätsföretag. Varje löv i trädet ett block. Alla som köper och säljer el är varsitt block. Ponera att hela Sverige, eller varför inte hela Europa delar plattform. För att krascha plattformen krävs att mist 51% av alla block hackas samtidigt, säger Jianguo Ding

   Samverkan säkerställer nyttan

   Projektet ska under det kommande året undersöka om blockkedjetekniken är genomförbar i Sverige och hur plattformen i så fall kan se ut. Projektets finansiär, Energiforsk, belyser vikten av att Skövde Energi bidrar in i projektet.

   - För att säkerställa nyttan för elnätsföretagen, kommer Skövde Energi att engagera sig i projektet. Vi ser det som en garanti för att projektet ska leverera ett så pass intressant resultat att ett fortsatt engagemang i projektets kommande förlängning kan bli aktuellt, säger Susanne Stjärnfeldt på Energiforsk.

   Simuleringsmodell nästa steg

   Om Jianguo Ding och hans kollega Yohannes Tadesse Aklilu kan bekräfta att tekniken fungerar som förväntat är nästa steg att söka nya medel för att testa tekniken. Det gör de genom att bygga en simuleringsmodell av Sveriges elproduktion, hur den distribueras och konsumeras.

   - Det här är inget vi bygger själva utan i nära samverkan med de som sitter på den praktiska kunskapen, våra elnätsföretag. Kommer vi hit, har vi kommit ett steg närmre till att revolutionera den svenska eldistributionen, avslutar Jianguo Ding.

   Kontakt

   Lektor i datavetenskap

   Foto av Jianguo Ding

   Jianguo Ding

   Institutionen för informationsteknologi

   Publicerad: 2021-03-23
   Senast ändrad: 2021-03-23
   Sidansvarig: webmaster@his.se