Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Forskare undersökte viktminskning hos honungsbin under vintern

   Publicerad 28 oktober 2021

   Forskare från Högskolan i Skövde har i samarbete med Nordens Ark undersökt viktminskning hos honungsbin under vinterhalvåret. Viktminskningen var i allmänhet låg och jämförbar med sydligare bikolonier. Att mätningarna gjordes under en mild vinter ses som en av orsakerna och forskarna menar att det behövs ytterligare studier för att kartlägga de effekter klimatförändringar kan få på honungsbins överlevnad. Forskningsrapporten har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Plos One.

   Bigård forskningsprojekt Sonja Leidenberger Nordens Ark

   På Högskolan i Skövde pågår flera forskningsstudier med bin i fokus. Bin är en viktig del av naturen och de är nödvändiga för människans överlevnad. Forskarna arbetar med att kartlägga honungsbins underarter, deras olika egenskaper och även hur deras levnadsvillkor hotas av bland annat klimatförändringar. Honungsbin har minskat på flera håll runt om i världen och vintern i nordliga klimat är en utmaning för hela bikolonins överlevnad. För att få bättre kunskap om hur klimatet och klimatförändringar påverkar bisamhällen har Sonja Leidenberger, lektor i biovetenskap och Niclas Norrström, lektor i biovetenskap vid Högskolan i Skövde tillsammans med Mats Niklasson, vetenskaplig ledare på Nordens Ark studerat viktminskning vintertid hos olika underarter av honungsbiet, bland annat det inhemska nordiska honungsbiet. Trots att bin är så viktiga för hela ekosystemet finns det inte så många vetenskapliga studier om hur underarter av honungsbin har anpassat sig till olika klimat.

   – I kalla klimat är vintern en flaskhals för honungsbin och det är viktigt att få en grundlig förståelse för bikoloniernas förmåga att överleva kyla och hur de skyddar sig vid lägre temperaturer. I den här studien har vi undersökt hur mycket 32 kolonier med fyra olika underarter av honungsbin fördelat på två bigårdar, en vid Uddevalla och en vid Nordens Ark, minskade i vikt under en vinter. Vid båda bigårdarna finns väderstationer som registrerade både vind och temperatur med fem minuters intervall, säger Sonja Leidenberger.

   Vädret påverkar vikten

   Sedan tidigare vet man att det europeiska honungsbiet har utvecklat olika strategier för att klara det kalla klimatet. Det handlar bland annat om möjlighet att påverka kroppstemperatur, långsiktig resurslagring och maximering av reproduktiv förmåga. Binas förmåga att överleva vintern beror på flera olika saker.

   – De kan skapa ett isolerande och roterande lager av bin vid ytterkanten av vinterklotet som bina skapar och bina kan även stå för och även endotermisk värmeproduktion. Andra viktiga överlevnadsfaktorer är hur bikupan är isolerad, hur mycket honung bina samlat in under sommaren och förekomsten av kvalster.

   Utifrån väderdata och viktmätningar utvecklade forskarna tre modelleringsmetoder och samtliga kolonier vägdes dagligen från 26 oktober 2019 till 15 mars 2020.

   – Vi såg att viktminskningen i allmänhet var låg och jämförbar med den hos kolonier längre söderut. Det beror troligen på att vintern 2019/2020 var exceptionellt mild, säger Niclas Norrström.

   Bisamhälle utan drottning minskade mest i vikt

   Även om bisamhällena från början var väldigt snarlika i antal individer och storlek kom de att variera under studiens gång. Totalt minskade samtliga kolonier mindre än nio kilo i vikt under experimentet, med undantag för ett samhälle utan drottning som förlorade tolv kilo under mätperioden.

   – Vi såg att bisamhällena placerade vid Nordens Ark förlorade något mer i vikt per dag, än de i bigården vid Uddevalla. Vi såg också att mindre kolonier inte tappade lika mycket i vikt som de lite större, säger Sonja Leidenberger.

   Att bisamhället utan drottning stod för den största viktminskningen menar forskarna kan bero på att den kolonin hade sämre förutsättningar att både behålla och producera värme eftersom den tydliga vinterklotstrukturen i samhället inte fungerade utan drottning.

   – Vi fann små skillnader mellan underarterna, men de mer ingående analyserna indikerar att underarten svenskt honungsbi (Apis mellifera mellifera) skulle kunna ha en mer återhållsam resursförbrukningsstrategi. Inom experimentets temperaturintervall (-7 till +13 ° C) ledde ökande temperatur och ljusintensitet till snabbare viktminskning. Om både ljus och temperatur påverkar resursförbrukningen i övervintrande honungsbikolonier kan klimatförändringar, med stigande temperaturer men liknande ljusförhållanden, störa honungsbinas övervintringsstrategier i nordliga klimat, säger Niclas Norrström.

   Trion menar att ytterligare forskning behövs för att kunna uttala sig mer specifikt om underarternas olika anpassningsstrategier samt för att kunna mildra klimatförändringarnas potentiellt negativa effekter på honungsbins överlevnad.

   Läs mer om projektet
   Läs hela rapporten

   Kontakt

   Lektor i biovetenskap

   Lektor i biovetenskap

   Publicerad: 2021-10-28
   Senast ändrad: 2021-10-28
   Sidansvarig: webmaster@his.se