Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Öppen forskningsdata ger större genomslag

   Publicerad 14 oktober 2020

   Genom att dela forskningsdata öppet ökar forskningens kvalitet, spridning och innovationskraft. Vid Högskolan i Skövde finns en så kallad Data Access Unit (DAU) som hjälper Högskolans forskare att sprida sina resultat. En forskare som tagit hjälp av DAU är Erik Billing och forskningsprojektet DREAM, som forskar på hur sociala robotar kan hjälpa barn med autism.

   Henrik Levin, Qiuhong Boers och Erik Billing.

   – För mig som forskare i gränslandet mellan beteendevetenskap och IT är forskningsdata en stor del av mitt arbete. Jag och mina kollegor lägger ned mycket jobb på att samla in data och tyvärr är vi generellt alldeles för dåliga på att ta hand om det vi samlat in. Att publicera den data som ligger bakom forskningsresultaten och de slutsatser vi drar tycker jag är en viktig kvalitetsaspekt i vår forskning som underlättas genom de resurser som DAU och Svensk Nationell Datatjänst (SND) erbjuder, säger Erik Billing.

   Forskarens stöd med datahantering

   Henrik Levin och Qiuhong Boers arbetar båda på Biblioteket vid Högskolan i Skövde och är en del av Högskolans Data Access Unit, som i sin tur ingår i en nationell infrastruktur för tillgängliggörande av forskningsdata, samordnad av SND.

   – Syftet med att tillgängliggöra forskningsdata är att öka forskningens kvalitet, spridning, genomslag och innovationskraft. Det är också in linje med regerings mål att all svensk offentligt finansierad forskningsdata ska finnas öppet tillgänglig senast 2026 om det inte finns juridiska, säkerhetsmässiga, etiska eller kommersiella hinder, säger Henrik Levin.

   Nationell och internationell spridning

   Hos DAU finns stöd för alla Högskolans forskare och via SND kan metadata och forskningsdata beskrivas och göras tillgängliga i en nationell forskningsdatakatalog.

   – Värdet med att dela data publikt via exempelvis SND, istället för att forskaren skickar data till den som frågar efter dem, är att informationen om datamaterialets existens når så många fler både i Sverige och i andra länder, säger Ulf Jakobsson, Forskningsdatarådgivare på SND.

   Större nytta med forskningsresultat

   – Den mest konkreta nyttan för mig som forskare med öppen forskningsdata är att en artikel kring DREAMs databas blivit publicerad i en välrenommerad tidskrift, och detta har DAU vid Högskolan i Skövde verkligen bidragit till. Jag hoppas att både publiceringen via SND och artikeln bidrar till att datamaterialet används och på så vis kommer till nytta, i första hand för framtida studier kring autism, säger Erik Billing.

   Kontakt

   Publicerad: 2020-10-14
   Senast ändrad: 2020-10-14
   Sidansvarig: webmaster@his.se