Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Skövdeforskare får miljonbelopp till marint projekt i Norge

   Publicerad 22 mars 2021

   Det finns över 7000 olika ryggradslösa marina djurarter i världen, i Norge omkring 250. Men kunskapen om dem är ofta bristfällig och dessutom förekommer en del invasiva arter. Sonja Leidenberger, lektor i biovetenskap på Högskolan i Skövde, ska nu tillsammans med forskare från Norge och Tyskland kartlägga marina ryggradslösa arter längs den norska kusten. Forskningsprojektet får 3,3 miljoner norska kronor av Artsdatabanken i Norge och ytterligare 600 000 kronor från Naturhistoriska museet i Oslo.

   Sonja Leidenberger

   Från början var tanken att forska kring olika arter av spökräkor och invasiva arter av spökräkor. Tillsammans med en norsk samarbetspartner sökte Sonja Leidenberger anslag, men Artsdatabanken såg behov av en bredare kartläggning av små havslevande djur än enbart spökräkor. Det nuvarande forskningsprojektet ska göra en större och en betydligt mer omfattande kartläggning av ryggradslösa arter som finns i det marina algbältet i det grunda tidvattnet längs Norges kust. Under tre års tid ska forskarteamet inventera, undersöka och kartlägga ryggradslösa arter i vattnen från Skagerrak till Nordnorge.

   – Det finns väldigt många olika arter, men man vet inte så mycket om dem. Det här blir även en slags miljöövervakning då vi kan samla in arter och kanske hitta nya. Vi får svar på hur mångfalden ser ut eller vilken mångfald vi kanske har tappat, förklarar projektledaren Sonja Leidenberger.

   Det handlar om att både gå igenom befintligt och tidigare insamlat material, men också omfattande fältstudier från Oslofjorden till Rognsund med sina arktiska kalla vatten i Nordnorge.

   – Vi kommer att börja med att granska de samlingar av de här djurarterna som finns på museer. En del samlingar är upp till 200 år gamla och vi vet att det förekommer en del felaktig indelning och klassificering av de här arterna. Även kunskapen om arternas utbredning är dålig. Men vi kan se var exemplaren tidigare har hittats och söka av de områdena igen.

   Fältstudier längs kusten

   Under sensommaren kommer forskarteamet att ge sig ut på den första av tre expeditioner längs Norges kust. Fältinventeringen kommer den här gången att utgå från fältstationen vid Trondheim.

   – Som biolog är man givetvis lycklig när det är dags för fältinventering. Vi kommer bland annat att snorkla i algbältet och samla in arter. Vi får också en bild av hur miljön ser ut och efteråt ska allt material och alla fotografier bearbetas, kartläggas och artbestämmas. Vi kommer att samla in exemplar under totalt tre års tid.

   Syftet med att göra en kartläggning av de marina ryggradslösa arter som hittas är att få fram en korrekt och uppdaterad artlista. Det finns en stor mångfald av djur med arter av olika spökräkor, manteldjur, bärgardjur, slem-, kalkrörs- och rygghuvudsmaskar, men kunskapen om dem är mycket bristfällig.

   – Vi förväntar oss att få fram en omfattande artlista, att vi ska göra nya artfynd och även få ett bra bildmaterial att jobba vidare med. Därefter kan vi göra digitala bestämningsnycklar för varje art vi hittar och som kan användas av både forskare och allmänhet. Det ger också en uppdatering och revision av museets samlingar.

   Ny kunskap om invasiva arter

   Forskarna förväntar sig också att hitta olika invasiva arter och få mer kunskap om deras utbredning i vattnen utanför den norska kusten.

   – Vi vet redan nu att det finns en invasiv art av spökräka. Den sprider sig fort på svenska västkusten och trivs bra vid till exempel musselodlingar eller andra artificiella habitat, så vi får se om vi även hittar den längs den norska kusten. Vi räknar med att det här projektet ska generera mycket ny kunskap om både livsmiljöer och arter i de här områdena.

   Projektet som har beviljats totalt 3,9 miljoner norska kronor kommer att pågå till september 2023. Det är ett samarbete mellan Universitetet i Oslo, Naturhistoriska museet vid Universitetet i Oslo, Göteborgs universitet, de tyska universiteten i Bonn och Humboldt samt Högskolan i Skövde.

   Läs mer om forskningsprojektet Biologisk mångfald i det marina algbältet

   Kontakt

   Lektor i biovetenskap

   Publicerad: 2021-03-22
   Senast ändrad: 2021-03-22
   Sidansvarig: webmaster@his.se