Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   ​Högskolan förbereder sig för att göra tentaveckan Corona-säker

   Publicerad 22 oktober 2020

   Högskolan i Skövde förbereder sig för höstterminens första tenta-vecka. Många åtgärder har satts in för göra veckan så Corona-säker som möjligt. Men om en student känner sig det minsta sjuk på tentamensdagen ska hen inte komma till Högskolan. Då är det bättre att vänta in nästa tentamenstillfälle.

   Varje termin på en Högskola är delad i två studieperioder. I slutet av varje period finns det som brukar kallas tentavecka. Under den veckan tenterar studenterna den kurs de just har gått igenom.

   Flera åtgärder för säker tentamen

   På Högskolan i Skövde börjar den första tentamensveckan för höstterminen 2020 den 23 oktober. Högskolan har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att tentaveckan ska vara Corona-säker.

   • Studenterna fördelas nu över fler salar än normalt och det blir färre studenter i varje sal.
   • Där det har varit nödvändigt har avståndet mellan varje sittplats i tentamenssalarna gjorts större.
   • Studenterna kommer släppas in tidigare i salarna för att köer inte ska bildas och trängsel inte ska uppstå.
   • Några enstaka examinationer ges digitalt inom ramen för ett pilotprojekt.

   – När det gäller det kanske viktigaste säkerhetsåtgärden kan vi dock bara vädja till våra studenters ansvarskänsla. Det är väldigt viktigt att man stannar hemma och väntar in nästa tentatillfälle om man skulle känna sig det minsta sjuk på tentamensdagen, säger Elizabeth Persson som är biträdande chef för avdelningen för utbildnings- och studentstöd på Högskolan.

   Rättssäkerheten skapar praktiska krav

   Högskolan har relativt stor frihet när det gäller att välja om en föreläsning ska ges digitalt eller på campus. Friheten när det gäller just salstentamen är dock av praktiska skäl mindre. Detta beror på att Högskolan måste kunna garantera studenternas rättssäkerhet vid examinationen.

   Att garantera rättssäkerhet handlar bland annat om att alla studenter ska får samma instruktioner för att kunna genomföra sin tentamen, att se till att det är den tenterande studenten som svarar på frågorna och ingen annan samt att de hjälpmedel som studenten använder är tillåtna att använda. Vid en vanlig salstentamen finns det väl etablerade rutiner för hantera den här typen av frågor. Metoderna är dock inte lika utvecklade när det gäller tentamen i digital form.

   Prövar digital tentamensform

   Högskolan i Skövde har ändå börjat pröva en digital tentamensform som i stort kan likställas med en vanlig salstentamen. Metoden kan användas i undantagsfall med bibehållen rättssäkerhet för studenten men är ännu inte reda att användas i stor skala.

   – Två av våra institutioner prövar nu modellen på några distanskurser för att se om den går att använda i större omfattning om pandemin skulle förvärras. Vi får utvärdera försöket och se om det kan vara en väg framåt, avslutar Elizabeth Persson. 

   Publicerad: 2020-10-22
   Senast ändrad: 2020-10-23
   Sidansvarig: webmaster@his.se