Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Nya lovande biomarkörer för sepsis

   Publicerad 15 maj 2024

   Antibiotikaresistens och invasiva grupp A-streptokocker får fallen av sepsis att öka globalt. När bakterier blir resistenta mot antibiotika blir det svårare att hitta effektiva läkemedel för att bekämpa infektioner som orsakar sepsis. Detta kan leda till svårare sepsisfall och ökad dödlighet. Nu har forskare vid Högskolan i Skövde identifierat nya kombinationer av biomarkörer som kan ge tidigare diagnostik av det livshotande tillståndet.

   Anna-Karin Pernestig, Sanja Jurcevic och Diana Tilevik är alla forskare på Institutionen för biovetenskap vid Högskolan i Skövde. Sedan 2011 har de forskat tillsammans med Tove Helldin, forskare på Institutionen för informationsteknologi, för att tidigare kunna diagnosticera sepsis – ett livshotande tillstånd som uppträder i kroppen som en respons på en infektion. Över 50 000 människor drabbas av sepsis varje år i Sverige och av dem dör cirka 20 procent.

   – Vi har identifierat nya kombinationer av biomarkörer som uppvisar en mycket lovande diagnostisk prestanda. Nästa steg är att validera biomarkörerna genom ytterligare analyser men för det krävs tillgång till nya biobanksprover och ytterligare forskningsmedel, säger Diana Tilevik.

   För tillfället har forskarna störst fokus på att analysera och sammanställa genererade data. De planerar även att söka mer forskningsmedel för att fortsätta sepsisforskningen och kunna utföra valideringen av biomarkörerna och vidareutveckling av det digitala beslutsstödet SepsIT®.

   Skövde stark nod för sepsisdiagnostik

   I samarbete med aktörer runt om i Sverige och Europa har de fyra forskarna genom åren genererat ny kunskap och data från olika områden kopplade till sepsisdiagnostik såsom Life Science-industrin, patientperspektivet, sjukvården och det kliniska laboratoriet. De har också integrerat insikter från medicinteknik och standardisering för att få en heltäckande förståelse av de diagnostiska utmaningarna och möjligheterna inom sepsisfältet.

   – För närvarande analyserar och sammanställer vi den stora mängd data som vi genererat. Däri finns potentiella nya biologiska markörer för sepsis. Datan kommer att stödja den fortsatta utvecklingen av vårt digitala kliniska beslutsstödsystem för sepsis, SepsIT®, där vi redan har en utvecklad prototyp, säger Anna-Karin Pernestig.

   Under 2023 använde sig forskarna av Innovationsplattformen för att distribuera en enkät inom Västra Götalandsregionen för att utvärdera layout och visualisering av SepsIT®. Resultaten från enkäten bearbetas nu av Tove Helldin med mål att förbättra utformningen av det kliniska beslutsstödet i SepsIT®. Forskarna har dessutom genomfört sekvensering av mer än 1 000 bakterieisolat insamlade från sepsispatienter i syfte att studera mikrobiell biodiversitet. Även dessa data analyseras just nu.

   Varför syns sepsis så mycket i media just nu?

   – Sepsisfonden har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden i samband med att de invasiva grupp A-streptokockinfektioner som ledde till sepsis blev synliga i massmedia. Det finns ett ökat intresse för att höja medvetenheten om sepsis bland allmänheten. Det inkluderar att dela patientberättelser och erfarenheter från överlevande eller deras familjemedlemmar för att belysa sjukdomens allvar och behovet av tidig och snabb behandling, säger Sanja Jurcevic.

   Kontakt

   Lektor i biovetenskap

   Prefekt/Lektor i systembiologi

   Lektor i systembiologi

   Publicerad: 2024-05-15
   Senast ändrad: 2024-05-15
   Sidansvarig: webmaster@his.se