Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Sexårsuppföljningen av Högskolans forskningsmiljöer är klar

   Publicerad 18 oktober 2023

   Högskolans fem forskningsmiljöer följs upp inom en sexårscykel. Uppföljningen ligger till grund för fortsatt utveckling av verksamheten med särskilt fokus på forskningens förutsättningar och kvalitet. Nu är uppföljningen avslutad och visar bland annat att Högskolans forskningsmiljöer bedriver forskning av hög relevans och med god samverkan.

   Campus en solig eftermiddag på hösten

   På Högskolan i Skövde finns fem forskningsmiljöer. I sexårscykler följs forskningsmiljöerna upp, med målet att identifiera faktorer och strategier som ger goda förutsättningar för forskningsmiljöer av hög kvalitet. Genom uppföljningarna identifierar Högskolan även utvecklingsområden inom forskningsmiljön. Forskningens kvalitet och samverkan med det omgivande samhället följs också upp.

   – Med en extern uppföljning av alla våra forskningsmiljöer vid ett och samma tillfälle får vi en bra översikt över de styrkor och utvecklingsområden vår pågående forskning har. Det hjälper oss att utveckla oss vidare, säger Alexandra Krettek, dekan för Högskolan i Skövde.

   Nu är uppföljningen klar och samtliga forskningsmiljöer har mottagit sin bedömargrupps rapport med slutsatser och rekommendationer för arbetet framåt. Uppföljningen visar bland annat att Högskolans forskningsmiljöer bedriver forskning av hög relevans och att det finns god samverkan med omkringliggande samhälle.

   Extern bedömargrupp har granskat

   Sexårsuppföljningen har genomförts genom extern granskning. Det innebär att varje forskningsmiljö har haft en externt tillsatt bedömargrupp bestående av två till tre sakkunniga, en arbetslivsrepresentant och en doktorandrepresentant. Deras uppgift har varit att granska forskningsmiljöerna utifrån ett antal bedömningsområden och bedömningsgrunder Högskolan har fastställt.

   Bedömargrupperna fick innan sommaren ta del av forskningsmiljöernas självvärderingar, samt ett antal statistiska underlag. I augusti genomförde bedömargrupperna ett platsbesök då de intervjuade ett antal funktioner på Högskolan. I platsbesöket ingick också studiebesök på laboratorier och samverkansplattformar.

   –  Högskolan i Skövde ger ett positivt intryck som en pro-aktiv högskola. Jag tycker att det finns en stor potential för Högskolan att kunna stödja och bidra till den lokala och regionala utvecklingen, speciellt avseende den pågående digitala omställningen som pågår, säger Yvonne von Friedrichs, ordförande i bedömargruppen för forskningsmiljön Organisering för hållbar utveckling.

   Möjlighet till ytterligare profilering

   Uppföljningen visar också att det finns möjligheter för Högskolans forskning att profilera sig ytterligare mot Högskolans vision att vara den självklara kunskapskällan för en digitaliserad och hållbar framtid.

   – Det har varit fantastiskt att uppleva det engagemang och intresse våra externa bedömargrupper haft. Det har funnits en stor glädje och vilja att bidra till Högskolans utveckling. Jag vill även lyfta fram kollegorna i våra forskningsmiljöer – de har gjort ett imponerande arbete både vad gäller arbetet med självvärderingarna och bedömargruppernas platsbesök. Jag vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till denna viktiga uppföljning, avslutar Alexandra Krettek.

   Fem forskningsmiljöer

   Högskolan i Skövde bedriver forskning inom fem miljöer:

   När fakultetsnämndens övergripande rapport om förslag på åtgärder på lärosätesövergripande nivå är klar kommer den att publiceras på sidan om Sexårsuppföljning av forskningsmiljöer (FER23)

   Kontakt

   Professor i folkhälsovetenskap/Dekan

   Projektkoordinator

   Publicerad: 2023-10-18
   Senast ändrad: 2023-10-18
   Sidansvarig: webmaster@his.se