Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Magister med fokus på smittskydd och vårdhygien – ger konkreta kunskaper rakt in i samhället

   Publicerad 7 oktober 2020

   Magisterprogrammet Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien ges vid Högskolan i Skövde. Ett program som ligger helt rätt i tiden. Coronapandemin drabbar människor världen över och vi ser en ökad global spridning av antibiotikaresistenta bakterier. Behovet av personer som har kunskaper inom smittskydd och vårdhygien bara ökar. Du behövs! Sök magisterprogrammet vid Högskolan i Skövde.

   Imke Edsbagge läser nu sista terminen på programmet. Eftersom utbildningen är på halvfart och på distans har hon hela tiden kunnat kombinera studierna med sitt arbete som hygien- och smittskyddssjuksköterska på Gotland. Hon är faktiskt den enda med den yrkesrollen inom region Gotland. Teori och praktik har gått hand i hand när Imke både läst magisterprogrammet och jobbat mitt i pandemin.

   – Ju mer man lär sig om vårdhygien och smittskydd, desto mer inser man hur viktigt det är. Det är fascinerande att förstå hur breda områdena är och hur det påverkar många olika delar av hälso- och sjukvården och hela samhället. Den här pandemin har verkligen satt både smittskydd och vårdhygien på kartan. Det vårdhygieniska arbetet med att förhindra smittspridningen på sjukhus, förskolor, äldreboenden och andra typer av kommunala verksamheter är otroligt viktigt.

   Konkreta kurser som ger bra kunskaper

   Imke valde att läsa utbildningen, eftersom hon ville ha bredare kunskapsbas att stå på i sitt yrke. Hon konstaterar att kurserna är mycket konkreta och har en stark koppling till det praktiska arbetet. Hon har också fått insikt i att en god folkhälsa är en viktig grund för hur samhället kan klara av att hantera exempelvis smittspridning och behovet av särskilda insatser, men också betydelsen av hälsoinformation och kommunikation.

   – Särskilt kurserna i epidemiologi, smittskydd, vårdhygien och även mikrobiologi var väldigt intressanta. Kursen Hälsa för alla var också riktigt bra. Även om jag som hygien- och smittskyddssjuksköterska självklart hade en del förkunskaper så tycker jag att utbildningen har fått mig att förstå sammanhangen och bakgrunden mycket bättre.

   Farhågorna om hur Gotland och andra turisttäta regioner skulle klara av sommaren med ökad risk för spridning av coronaviruset var stora. Skulle det finnas kapacitet att ta hand om ett ökat antal covid-19-fall i en redan tungt belastad hälso- och sjukvård? Imke konstaterar att hennes arbetssituation, liksom många andras inom hälso- och sjukvården, har varit väldigt tuff. Människor, runt om i landet, har ställts inför helt nya situationer. Det handlar om att hantera ett nytt virus och en pandemi. Imke har träffat många patienter, vårdpersonal och personer från andra yrkeskategorier, och därmed fått frågor från vitt skilda håll. Hon konstaterar att hon har haft praktisk nytta av det hon lärt sig under utbildningen.

   – Jag har redan fått stor användning av kunskaperna från utbildningen. Diskussionerna med kurskamraterna och all bakgrundskunskap har hjälpt mig och gjort mig tryggare i mina svar och bedömningar. Så om du funderar på att läsa magisterprogrammet Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien, så rekommenderar jag det starkt, konstaterar Imke Edsbagge.

   Hela världen som arbetsplats

   Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien är en utbildning som tilltalar många olika yrkeskategorier. Det är också en dörröppnare för arbete utomlands. Coronapandemin har verkligen visat att kunskaper inom folkhälsovetenskap, smittskydd och vårdhygien är eftertraktade oavsett var i världen man befinner sig. Sök magisterprogrammet vid Högskolan i Skövde nu!

   Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien - magisterprogram

   Publicerad: 2020-10-07
   Senast ändrad: 2020-10-07
   Sidansvarig: webmaster@his.se