Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Pandemin i fokus när barnmorskestudenter höll minikonferens

   Publicerad 20 oktober 2021

   I dagarna hölls en minikonferens där barnmorskestudenternas magisteruppsatser presenterades för samverkanspartners inom klinisk verksamhet. Uppsatserna arbetades fram i samverkan med vårdverksamheterna och fokuserade på barnafödande i pandemin, hemförlossning och amningsstöd.

   Sedan flera år har Barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde samverkat med klinisk verksamhet angående ämnen för barnmorskestudenternas magisteruppsatser. Årligen inkommer flera förslag på spännande ämnen från kliniskt verksamma barnmorskor och enhets- samt verksamhetschefer inom mödrahälsovård, förlossningsvård, BB-vård, gynekologisk vård och ungdomsmottagning. Studenterna får även möjlighet att skriva sina magisteruppsatser inom ramen för forskningsprojekt som drivs av lärarna vid barnmorskeprogrammet. De väljer sina ämnen och gör ofta datainsamling och intervjuer inom de kliniska verksamheter som bidragit med ämnesförslag.

   Konferens med klinisk verksamhet

   Termin tre startade med slutseminarium för magisteruppsatserna och därefter följde en minikonferens. Vid minikonferensen presenterade studenterna sina uppsatser populärvetenskapligt för klinisk verksamhet, och förslag till vidare forskning diskuterades. Till minikonferensen bjöds samtliga områden som barnmorskestudenterna gjort sin verksamhetsförlagda utbildning (vfu) vid. Deltagarna vid minikonferensen var de handledare som studenterna haft under sin vfu, samt huvudhandledare och enhetschefer.

   De teman som presenterades under årets minikonferens var bland annat partners upplevelser av graviditet och barnafödande under pandemin, amningsrådgivning, barnmorskors föräldrastöd under pandemin, hemförlossning, samt digitalt föräldrastöd. Under konferensen fick deltagarna möjlighet att ställa frågor och det diskuterades hur resultaten kan tillämpas i verksamheten.

   Läs mer om studenternas arbete: Restriktioner exkluderade blivande pappor under pandemin samt Ensamhet och ökad sårbarhet bland nyblivna mammor under pandemin

   Kontakt

   Lektor i omvårdnad

   Foto av Caroline Bäckström

   Caroline Bäckström

   Institutionen för hälsovetenskaper

   Publicerad: 2021-10-20
   Senast ändrad: 2021-10-20
   Sidansvarig: webmaster@his.se