Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Sepsisforskning i samverkan kan rädda liv och bidra till ett hållbart tillfrisknande

   Publicerad 13 september 2022

   Sepsisforskarna vid Högskolan i Skövde har sedan starten 2011 samverkat med externa parter för att utveckla verktyg för snabbare diagnostik av detta livshotande tillstånd. Samverkan genom kunskapstriangeln Högskolan, Skaraborgs Sjukhus Skövde och Unilabs har varit avgörande för att skapa samhällsnytta med forskningen.

   Anna-Karin Pernestig & Diana Tilevik

   Var fjärde sekund dör någon i världen av sepsis. I Sverige drabbas 40 000 personer av sepsis varje år, och 8000 av dem dör. Tillståndet är svårt att upptäcka vid så kallad blododling, standardmetoden för att upptäcka bakterier eller svampar i patientens blod. Vanligen tar det 1–3 dagar innan svar från blododlingen kan fås, och den tiden har inte den som drabbats av sepsis.

   Vid den svåraste formen av sepsis, så kallad septisk chock, har läkaren endast några timmar på sig att rädda patienten – men en nära samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor kan bidra till förbättrade chanser att överleva och att kunna komma tillbaka till en hållbar vardag.

   Trippelhelix som kan rädda liv

   Ett av målen med denna samverkan, är att bidra till ökad kunskap om bakteriernas genom, det vill säga vilka gener som kan ge upphov till antibiotikaresistens och vilka gener som kan ge upphov till en allvarligare infektion. Det långsiktiga målet är att bidra till en minskad risk för patienterna att dö av sepsis.

   – Vi har genom samarbetet utvärderat olika molekylärbiologiska tekniker för att kunna hitta bakterier direkt i patientens blod utan blododling, vilket kan minska svarstiden för vilken bakterie eller svamp som orsakat tillståndet till endast några timmar, och detta kan rädda liv, säger Anna-Karin Pernestig, forskare vid Högskolan i Skövde.

   Bakterierna som används i forskningen har samlats in av det kliniska laboratoriet Unilabs tillsammans med Skaraborgs sjukhus Skövde. SciLifeLab i Solna har sedan sekvenserat bakteriernas genom och den genererade storskaliga datan har analyserats av forskare vid Högskolan i Skövde och 1928 Diagnostics i Göteborg.

   Värdefull gemensam resurs

   Lars Ljungström, som är överläkare på Skaraborgs Sjukhus Skövde, beskriver samverkan mellan Skaraborgs Sjukhus och Högskolan i Skövde som win-win för båda parter.

   – Högskolan tillför en värdefull forskarkompetens. Högskolan har också möjlighet att söka anslag till undersökningar som regionen inte kan ge resurser till. Sjukhuset bidrar med sin kompetens och har möjlighet att samla in prover som Högskolan annars inte skulle få tillgång till. Laboratoriestudierna i SkaS Sepsisstudie 2012 och framåt hade aldrig varit möjliga att genomföra utan samarbete med såväl Högskolan i Skövde som Unilabs. Denna samverkan är en värdefull gemensam resurs vi måste värna om och utveckla, säger Lars Ljungström, överläkare på Skaraborgs sjukhus.

   Samverkan som skapar mervärde

   Unilabs har varit delaktig i sepsisprojektet sedan 2006. Under den tiden har man fått insyn i forskningsområden som annars skulle har legat utanför den egna verksamheten. Något som medarbetarna och verksamheten upplevt som utvecklande:

   – Det är väldigt inspirerande att vara med på resan att undersöka och pröva nya diagnostiska möjligheter. Vi på Unilabs har alltid patienten i fokus och att kunna vara med och förbättra diagnostik av sepsis har varit ett spännande samarbete som har gett resultat. Sepsisprojektet har varit direkt kopplat till ett av våra viktigaste områden inom laboratoriemedicin. Vi har genom att delta i detta projekt skapat mervärde för såväl medarbetare som vårt samarbete med infektionskliniken på SkaS, säger Barbara Usener, Medicinsk Chef på Unilabs AB.

   Samverkan stärker den akademiska miljön

   Även om samhällsnyttan med denna typ av samverkan känns enorm med tanke på potentiellt räddade liv, ett hållbart tillfrisknande och mindre användande av antibiotika, slutar det inte där. Samarbetet stärker hela den akademiska miljön på Institutionen för Biovetenskap vid Högskolan i Skövde. Även studenterna har stor nytta av den samverkan som bedrivs inom forskningen.

   – Redan under studietiden får studenterna arbeta med analyser av storskaliga data och ha en nära kontakt med näringslivet och den aktuella forskningen vid Högskolan i Skövde. De har också stora möjligheter att göra sina examensjobb i samverkan med näringslivet, vilket gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden och de kan få bra jobb efter avslutade studier, säger Diana Tilevik, forskare vid Högskolan i Skövde.

   Det lilla lärosätets samverkansfördelar

   – Eftersom vi är en liten högskola har vi snabbare ledtider än vid ett stort lärosäte, och det vet våra samverkansparter. Det blir snabbare resultat, helt enkelt, för att vi har större möjlighet att påverka och driva projekten effektivt, och det är intressant för näringslivet, säger Diana Tilevik.

   De idéer som genereras av samverkan med externa parter är viktiga för Högskolan.

   – Högskolan får en bättre insyn i vad som efterfrågas och vi kan plocka med det hem för att bygga nya projekt eller skapa examensjobb som ligger i tiden, säger Anna-Karin Pernestig.

   Kontakt

   Lektor i biovetenskap

   Prefekt/Lektor i systembiologi

   Publicerad: 2022-09-13
   Senast ändrad: 2022-09-13
   Sidansvarig: webmaster@his.se