Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Teknik som inkluderar kräver breddade perspektiv

   Publicerad 18 mars 2024

   Hur vi utvecklar och samverkar med teknik kan ha stora konsekvenser för samhället. Såväl utveckling som samverkan påverkas dock av hur vi uppfattar tekniken, vilket i sin tur beror på situation, tidigare kunskap och erfarenheter. – Genom att förstå olika perspektiv bättre kan vi skapa teknik som är mer inkluderande och användbar för alla, säger Erik Lagerstedt som är doktorand i informationsteknologi på Högskolan i Skövde.

    

   Teknik kan uppfattas som enkel och intuitiv för några, men förvirrande och frustrerande för andra. Det kan variera beroende på situation och en annan viktig faktor är vår perception. Det är den vetenskapliga termen för hur vi uppfattar, tolkar och förstår våra sinnesintryck.

   Erik Lagerstedt har studerat perception i relation till teknik och han har gjort det med en bred ansats för att fånga många olika perspektiv. Framförallt har han undersökt teknik som har en mer aktiv roll i interaktionen, exempelvis fordon som förmedlar människors beteenden i trafiksituationer eller robotar som i någon mening har egna beteenden.

   Vad som är meningsfullt beror på individen

   – Istället för att studera en aspekt av hur vi uppfattar teknik har jag breddat ämnet ytterligare och redogjort för hur olika teorier och forskningstraditioner hänger ihop med varandra, säger Erik Lagerstedt.

   Det breda angreppssättet syftar till att fånga aspekter som annars tenderar att falla mellan stolarna. En av slutsatserna Erik Lagerstedt drar av sin forskning är att vi behöver vara öppna för att ta in olika synsätt när vi utformar och pratar om teknik.

   – Vad som är meningsfull information beror på behovet hos individen som söker informationen och de specifika omständigheterna i varje situation. Istället för att söka efter en universell bästa synvinkel, modell eller ett tillvägagångssätt är det mer förnuftigt att sträva efter en mångfald av perspektiv och vara ödmjuk inför värdet av alternativa synsätt.

   Erik Lagerstedt hoppas att hans forskning ska koppla akademi, industri, och resten av samhället närmare varandra.

   Teknik kan vara ett tveeggat svärd

   Erik Lagerstedt förklarar att teknik kan vara något av ett tveeggat svärd när det kommer till hållbarhet ur ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. Ett exempel är att hur vi väljer att presentera och använda tekniska artefakter kan få konsekvenser för hur vi människor ser på varandra.

   Att introducera människoliknande robotar i vården skulle kunna vara till nytta för såväl vårdtagare som vårdgivare. Men det kan också leda till sämre vård för vårdtagare om robotarna förväntas vara mer kapabla än de är och en sämre situation för vårdgivarna som kan komma att behöva hantera ökade tekniska problem utöver de uppgifter de redan har. Utöver det riskerar mänskliga aktiviteter som att ta hand om varandra förminskas till något som kan och bör automatiseras.

   En väg till positiv interaktion

   Med en god förståelse för de olika perspektiven i sammanhanget ökar förutsättningarna för att teknik ska kunna utvecklas och introduceras på ett sätt som uppfyller genuina behov och leder till att interaktionen mellan människor och teknologi får positiva konsekvenser.

   – Det handlar inte bara om hur sådan utveckling och introduktion bör göras, utan också om hur de designval som görs påverkar vem som får nytta av teknologin både på individuell och samhällelig nivå, säger Erik Lagerstedt.

   Därför är det viktigt att vi förstår hur vi påverkar och påverkas av, både varandra och den teknik vi använder, menar Erik Lagerstedt som hoppas att hans forskning ska bidra till att personer som annars inte möts lättare ska kunna kommunicera och se värdet av varandras perspektiv.

   – Delar av mitt arbete lär framförallt vara av intresse för de som jobbar med design och teknikutveckling, andra delar är kanske mer meningsfullt för forskare och ytterligare andra delar kan förhoppningsvis hjälpa till att koppla akademi, industri, och resten av samhället närmare varandra, säger Erik Lagerstedt.

   Erik Lagerstedt försvarar sin avhandling ”Perceiving Agents: Pluralism, interaction, and existence" fredag 22 mars på Högskolan i Skövde.

   Publicerad: 2024-03-18
   Senast ändrad: 2024-03-18
   Sidansvarig: webmaster@his.se