Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Framgångsrika Studio Ludum avslutas med nystart

   Publicerad 4 februari 2021

   Innovationsprojektet Studio Ludum har med dataspel som drivkraft stöttat spelintresserade UVAS (unga som varken arbetar eller studerar) till att inleda eller återuppta studier och komma närmare arbetslivet. Projektet avslutas nu vid Högskolan i Skövde genom en digital slutkonferens. Men konceptet är framgångsrikt och Studio Ludum fortsätter i annan regi.

   Sedan 2018 har Innovationsprojektet Studio Ludum bedrivits med syftet att stötta och motivera spelintresserade ungdomar i UVAS-gruppen till att återuppta eller slutföra studier, och komma närmare arbetslivet.

   Viktigt att bryta utanförskapet

   Totalt 50 personer från Götene, Hjo, Skövde och Töreboda har deltagit i Studio Ludum. De har fått kontakt med projektet via handläggare i kommunerna, via Försäkringskassan eller för att de själva eller deras föräldrar kontaktat projektet.

   – Vi har mött nyfikna, engagerade och intelligenta ungdomar som ofta mår riktigt dåligt. Många har flytt in i sitt spelintresse, för där finns givna regler, struktur, gemenskap, och vänner – ett andningshål helt enkelt, när mycket runt omkring känns jobbigt, säger Katrin Dannberg, adjunkt i medier, estetik och berättande samt projektledare för Studio Ludum.

   Flera av deltagarna har under flera år isolerat sig från samhället och det är vanligt att de inte har gått klart grundskolan eller gymnasiet. Många har upplevt mobbning och det är vanligt med psykisk ohälsa, som social fobi, ångest- och depressionsproblematik.

   – Det är viktigt att fånga upp de här tjejerna och killarna och stötta dem i att bryta utanförskapet. De behöver hitta en stark självkänsla och en vilja att hitta sin plats i samhället, säger Katrin Dannberg.

   Spelifierat arbetssätt

   För att motivera deltagarna och kommunicera på ett sätt de är bekväma med har Studio Ludum utvecklat ett individanpassat och spelifierat arbetssätt. Det handlar bland annat om mekanismer som är vanliga inom kommersiella spel, exempelvis motivations- och belöningsmekanismer.

   – Vi har arbetat efter en metod där vi har kartlagt varje deltagares eget spelintresse. Vi har bland annat identifierat vad i spelen personen gillar eller är bra på – exempelvis språk, teknik, kommunikation, eller ledarskap. Sedan har vi tillsammans försökt se hur vi kan koppla de erfarenheter, kunskaper och intressen som personen fått via sitt spelintresse, till kompetenser som efterfrågas inom olika yrken. Vi utkristalliserar sedan mål och drömmar tillsammans med varje individ och anpassar ett upplägg med aktiviteter så att deltagaren kan ta de första stegen mot sitt mål, säger Katrin Dannberg.

   Studio Ludums medarbetare har träffat deltagarna både fysiskt och digitalt. Den digitala kontakten har till stor del skett i en digital miljö som finns den mobilapp som utvecklats inom projektet – Ludum-appen. De flesta deltagarna är trygga i en digital miljö, men behöver ibland bli mer bekväma i den fysiska miljön. I varje deltagande kommun finns därför också en fysisk mötesplats som inretts på ett hemtrevligt sätt.

   Mätbara resultat och personliga resor

   I nuläget går det att koppla mätbara resultat till 37 av 50 deltagare. Sju av deltagarna har fått jobb och sju andra har fått praktikplats. Tolv deltagare har börjat plugga på grund- eller gymnasienivå och fem har kommit in på folkhögskola. Det finns även deltagare som har tagit körkort, flyttat hemifrån och startat egen verksamhet.

   – De flesta deltagarna har också gjort fantastiska, personliga resor som har fått positiva följdeffekter för exempelvis det fysiska och psykiska måendet, självkänslan, självförtroendet men också för närstående, säger Katrin Dannberg.

   Det positiva resultatet har gjort att, trots att projektet snart avslutas vid Högskolan i Skövde, kommer det att uppstå i ny form.

   – I nuläget vet vi att en av våra samverkanskommuner, Skövde, kommer att fortsätta att bedriva en Studio Ludum-verksamhet i kommunal regi. Sedan har också några kolleger från projektteamet valt att starta ett socialt företag som kommer att fortsätta att vidareutveckla Studio Ludums metoder och arbeta med Skaraborgs kommuner, till exempel.

   Digital slutkonferens för alla

   Under vecka 6 kommer projektets slutkonferens att hållas – digitalt. Varje morgon kommer nytt material att presenteras på projektets webbsida, bland annat i form av filmer med information om projektet och tips till föräldrar med spelintresserade ungdomar. Materialet är tillgängligt för alla att ta del av, när som helst.

   Ett samverkansprojekt i Skaraborg

   Studio Ludum har skett i samverkan med Högskolan i Skövde, Skaraborgs kommunalförbund, Försäkringskassan samt kommunerna Götene, Hjo, Skövde och Töreboda. Projektet har till största delen finansierats av Europeiska socialfonden. Högskolan i Skövde och samverkanskommunerna har bidragit med medfinansiering.

   Kontakt

   Adjunkt i medier, estetik och berättande

   Kommunikatör

   Publicerad: 2021-02-04
   Senast ändrad: 2021-02-04
   Sidansvarig: webmaster@his.se