Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Högskolans Kristina Carlén får en miljon för forskning om ungas psykiska hälsa

   Publicerad 26 mars 2024

   Högskolans forskare Kristina Carlén fick nyligen ta emot en miljon kronor av barnrättsorganisationen Majblomman för sin forskning kring att stärka ungas psykiska hälsa. Tillsammans med forskarkollegor vid Högskolan i Skövde tittar hon närmare på ungas deltagande i ett interaktivt utbildningsprogram med syfte att öka den psykiska hälsan hos unga och skapa förutsättningar för fullföljda studier.

   I februari beviljade barnrättsorganisationen Majblomman Kristina Carlén ett stipendium på en miljon kronor. Pengarna ska användas för att stärka ungas psykiska hälsa. Tillsammans med sina kollegor Margaretha Larsson, forskningsgruppsledare för familjecentrerad hälsa, samt Rajna Knez och Marie Wilhsson från Högskolan kommer hon att forska inom projektet "Att stärka ungas psykiska hälsa i det digitala samhället med ett interaktivt program".

   – Det känns fantastiskt roligt att kunna satsa på det här projektet genom stödet från Majblomman. Jag sökte först för ett år men ordföranden för Majblommans forskningsråd ringde och frågade mig om jag inte avsåg att söka för två år istället, vilket jag gjorde såklart. Några dagar senare fick jag ett mail om att jag tilldelats stipendium på 500 000 kronor i 1+1 år, berättar Kristina Carlén, lektor i Folkhälsovetenskap vid Högskolan i Skövde.

   Projektidén kom till tack vara samverkansplattformen Hållbart Skaraborg där Margaretha Larsson och Rajna Knez hamnade i ett grupparbete med Susanne Sandgren från Skaraborgs kommunalförbund vid en idéverkstad hösten 2022. I gruppen diskuterade de ungdomars psykiska ohälsa och det temat valde de att arbeta vidare med. Under våren 2023 följdes tråden upp vid ett webinarium där också Kristina Carlén deltog. Under webinariet arbetade de fram ett samverkansprojekt mellan Högskolan och Skaraborgs Kommunalförbund.

   Vill stärka den psykiska hälsan hos unga

   Det övergripande syftet med forskningsprojektet ”Att stärka ungas psykiska hälsa i det digitala samhället med ett interaktivt program” är att utforska om ungas psykiska hälsa stärks av att delta i genomförandet av det interaktiva utbildningsprogrammet "Det syns inte". Syftet med satsningen är att öka den psykiska hälsan hos unga, men också att skapa förutsättningar för att ungdomar ska fullfölja sina studier. Att klara sina studier är en viktig faktor för att inte hamna i utanförskap längre fram i livet.

   Kristina kommer tillsammans med forskningsgruppen från Högskolan i Skövde att utvärdera elevernas deltagande i "Det syns inte" genom djupgående intervjuer med elever, vårdnadshavare och skolpersonal innan, under och efter utbildningsprogrammet. I nuläget är det nio skolor i Skaraborg som anslutit sig, vilket berör cirka 2800 elever.

   – Min uppgift är att genom min forskning väva in känsla av sammanhang, självkänsla, och andra mätpunkter i frågeformuläret som vi följer upp varje år i tre år. Genom en längre kontinuitet kan vi visa på orsak och sammanhang. Vi kommer fördjupa oss i ungas medievanor – relationer, chilltid, dataspelande, sociala medier och så vidare. Här tittar vi inte bara på negativa effekter, utan positiva också. I detta projekt har jag fått möjlighet att omsätta och använda det resultat som framkommit i min avhandling, Predictors of mental health in adolescents – with a salutogenic perspective, berättar Kristina.

   ”Det syns inte” är ett samarbete mellan Skaraborgs kommuner genom Skaraborgs kommunalförbund, Delregional nämnd östra, Enhet Folkhälsa och social hållbarhet i Västra Götalandsregionen, Högskolan i Skövde och den ideella föreningen Arts & Hearts.

   Utbildningsprogrammet är avgränsat till unga som går i årskurs sju till nio i högstadiet och årskurs ett till tre på gymnasiet samt individuella program och unga som deltar i kommuners aktivitetsansvar. Programmet har som mål att lära ungdomar och deras närstående vuxna, att regelbundet träna på strategier för att främja välbefinnande och psykisk hälsa. Genom filmbaserade moduler får deltagarna ta del av vetenskapliga budskap och övningar som till exempel kan handla om att planera sin tid, reglera sina känslor och hantera impulser för att undvika att bli offer för dem.

   Skolorna går in i detta arbete med en för varje skola eller enhet, medan projektgruppen finansierar licenser för programmets fem moduler som kommer att fortgå under ett läsår. Sissela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap och drivande i den ideella föreningen Arts & Hearts är ansvarig för det faktamässiga och forskningsbaserade innehållet.

   Stipendiet som Kristina tilldelats från Majblomman är på 1+1 år och projektet löper fram till 2026. Nästa steg är att få in en doktorand i projektet och Kristina har lämnat in en ansökan till Länsförsäkringar Skaraborg.

   Läs mer på projektsidan för Att stärka ungas psykiska hälsa

   Kontakt

   Lektor i folkhälsovetenskap

   Publicerad: 2024-03-26
   Senast ändrad: 2024-03-26
   Sidansvarig: webmaster@his.se