Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Höga testosteronnivåer under graviditeten ökar risken för PCOS i flera generationer

   Publicerad 3 december 2019

   Döttrar till kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) har femfaldigt ökad risk att diagnostiseras med PCOS i vuxen ålder; höga nivåer av manligt könshormon under graviditeten bidrar till att syndromet förs vidare till nästkommande generationer. Resultaten som bygger på två kliniska studier och djurstudier i tre generationer publiceras nu i Nature Medicine.

   PCOS drabbar mer än var tionde kvinna i fertil ålder och karakteriseras av höga nivåer manligt könshormon, ägglossningsrubbningar och svårigheter att bli gravid. Syndromet är även förknippat med psykisk ohälsa och en kraftigt ökad risk att utveckla typ 2-diabetes och fetma som förvärrar symtomen ytterligare. Orsakerna bakom PCOS är inte klarlagda men miljön under fosterlivet är en viktig faktor.

   Femfaldigt ökad risk

   I den nu publicerade studien har forskare vid Karolinska Institutet och Högskolan i Skövde kombinerat studier på människor och möss för att ta reda på hur och i hur stor utsträckning syndromet förs vidare till nästkommande generationer. En registerbaserad studie och en så kallad fall-kontrollstudie visar att döttrar till kvinnor med PCOS har en femfaldigt ökad risk att utveckla syndromet i vuxen ålder; de har högre nivåer av manligt könshormon och oregelbundna menstruationer samt bukfetma, högre BMI och högre blodtryck.

   I djurstudierna matades dräktiga möss med en högfettkost och exponerades för manligt könshormon, liknande det som sker hos gravida kvinnor med PCOS. Avkommorna matades sedan med vanlig kost och följdes till vuxen ålder då honornas reproduktiva och metabola funktion testades. För att studera om PCOS-liknande symtom förs vidare till nästkommande generationer så parades en grupp av dessa möss för att studera reproduktiv och metabol funktion i andra generationens avkomma. Samma test gjordes som i första generationen och en grupp parades för att studera tredje generationens reproduktiva och metabola funktion.

   – På detta sätt har vi kunnat visa att kombinationen av höga nivåer av manligt könshormon under graviditeten och högfettkost hos ”mormor” påverkar andra generationens fosterutveckling negativt och leder till tillväxthämning och missfall, vilket är i linje med tidigare observationer hos kvinnor med PCOS, säger Elisabet Stener-Victorin, professor vid Karolinska Institutet.

   – Resultaten visar att det framför allt är höga halter av manligt könshormon under fosterlivet som bidrar till att PCOS-symtom förs vidare i flera generationer, säger Anna Benrick, biträdande professor vid Högskolan i Skövde. Det här är en tidigare okänd biologisk mekanism som kan öka förståelsen för varför döttrar till kvinnor med PCOS utvecklar reproduktiva och metabola störningar i vuxen ålder.

   Genanalyser av mössens könsceller visade att de bar på förändringar i gener som bland annat är involverade i cellers stressrespons, typ 2-diabetes och geners stabilitet och som fördes vidare till nästkommande generationer. Markörer för dessa gener kunde också identifieras i serum från döttrar till kvinnor med PCOS och skulle därför kunna fungera som biomarkörer för att förutse om det finns en ökad risk att föra syndromet vidare, menar forskarna.

   Publikation

   Publikation: ”Prenatal androgen exposure and transgenerational susceptibility to polycystic ovary syndrome”. Sanjiv Risal, Yu Pei, Haojiang Lu, Maria Manti, Romina Fornes, Han-Pin Pui, Zhiyi Zhao, Julie Massart, Claes Ohlsson, Eva Lindgren, Nicolas Crisosto, Manuel Maliqueo, Barbara Echiburú, Amanda Ladrón de Guevara, Teresa Sir-Petermann, Henrik Larsson, Mina A. Rosenqvist, Carolyn E. Cesta, Anna Benrick, Qiaolin Deng, Elisabet Stener-Victorin.

   Publicerad: 2019-12-03
   Senast ändrad: 2020-01-21
   Sidansvarig: webmaster@his.se