Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Stamcellsforskning i samverkan utvecklar säkrare läkemedel

   Publicerad 28 maj 2019

   När forskare samverkar med det omgivande samhället kan det ske ett kunskapsutbyte som ger stort genomslag i samhället. Gustav Holmgren på Högskolan i Skövde är en sådan forskare. Han har tagit fram en testmodell i samverkan med företaget Takara Bio och hans forskning är nu ett verktyg för att försöka bota sjukdomar och testa nya läkemedel.

   Gustav Holmgren är forskare på Institutionen för Biovetenskap vid Högskolan i Skövde och doktorerade 2016. Just nu arbetar han med att omsätta sin teoretiska forskning i praktiken i nära samarbete med Takara Bio, ett företag i Göteborg som utvecklar mänskliga stamceller med syfte att kunna bota sjukdomar.

   Säkrare och snabbare läkemedel

   – Genom min forskning har jag i samarbete med Takara Bio kunnat utveckla relevanta testmodeller för nya läkemedel. Modellerna bidrar till att nya läkemedel kan tas fram snabbare, säkrare och billigare. Genom att effektivisera processen kan vi tidigare upptäcka om ett potentiellt läkemedel har problem, så forskningen påverkar i slutändan patienten på ett mycket positivt sätt. Patienten får mindre oväntade effekter av ett läkemedel, och potentiellt botande läkemedel kan komma ut till patienten snabbare, säger Gustav Holmgren.

   Gustav använder sig i sin forskning av cellbaserade modeller, så kallade in vitro-modeller, från mänskliga stamceller för att studera ämnens toxicitet, det vill säga giftighet. Takara Bio har hjärtmuskelceller som en kommersiellt tillgänglig produkt och Gustav använde dessa celler som ett modellsystem för att efterlikna läkemedelsorsakad toxicitet.

   Forskning med stor potential

   – Vi ser en väldig potential i den här typen av forskning. Det handlar enkelt förklarat om att utveckla celler för att faktiskt bota eller återställa en kroppsfunktion som gått förlorad. Forskningen är ett väsentligt verktyg i utvecklingen av nya läkemedel och det är avgörande att vi inom näringslivet tar in forskningen i våra normala processer när vi testar och utvecklar nya produkter och metoder. Samverkan med forskare som Gustav är väldigt viktigt för oss, säger Catharina Brandsten, Director Services Business på Takara Bio i Göteborg.

   Gustav ser samarbetet med Takara Bio som ett framgångsrikt samspel, där man i dialog mellan forskare och företag kan testa metoder parallellt som man utvecklar dem. På så sätt blir processen snabb och effektiv samtidigt som man som forskare har sin frihet i vetenskapen:

   – Jag har alltid varit intresserad av biologi och människokroppen och jag ser det som en utmaning att se vad som sker i olika processer när det gäller toxicitet. Att kunna kombinera arbetet i labb med analytiskt arbete och bioinformatik är en lyckad kombination för mig, säger Gustav Holmgren.

   Färre djurförsök med ny testmetod

   En annan aspekt av Gustavs forskning som är positiv är att man med nya testmetoder kan minska ner arbetet med gamla metoder, som exempelvis djurförsök, vilka ofta är kostsamma, tidskrävande och medför lidande för djuren. Dessutom skiljer sig djur och människor så pass mycket åt att man missar mycket som är svårt att förutse.

   Gustav Holmgrens forskning är finansierad av KK-stiftelsen och han ingår till vardags i forskningsprojektet BioMine på Högskolan i Skövde. Inom BioMine forskar man på så kallade biomarkörer, där man med hjälp av modeller och storskalig biologisk data kan hitta markörer eller ”flaggor” i sjukdomsförlopp, som ger möjlighet att bedöma risker för biverkningar eller sjukdomar.

   Förståelse för hur kroppen påverkas av medicin

   – Just arbetet med hur ett läkemedel påverkar människokroppen kan göra stor skillnad för patienten. Genom att vi som forskare kan studera hur mänskliga celler, så som hjärtmuskelceller från stamceller, påverkas av en cellgiftsbehandling så kan vi förstå mer hur hjärtat påverkas av medicinen och om det finns risk för biverkningar. Så den här forskningen kan verkligen minska lidande och rädda liv, säger Gustav Holmgren.

   Publicerad: 2019-05-28
   Senast ändrad: 2020-01-22
   Sidansvarig: webmaster@his.se