Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Svenska lärosäten tar helhetsgrepp om sitt klimatarbete

   Publicerad 25 juni 2019

   36 universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning. Högskolan i Skövde är ett av de lärosäten som har anslutit sig ramverket.

   Klimatramverket beskriver hur universitet och högskolor bör förhålla sig till klimatomställningen. De anslutna lärosätena ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga, och åtar sig bland annat att fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan.

   Den senaste IPCC-rapporten från FN:s klimatpanel visar att takten i klimatomställningen måste öka drastiskt om uppvärmningen ska kunna hållas under två grader. För att nå de klimatmål som Sverige och andra länder har åtagit sig genom Paris-överenskommelsen krävs ungefär halverade utsläpp varje decennium. Det kräver en snabb omställning av hela samhällsekonomin. Alla samhällssektorer påverkas.

   Universitet och högskolor har i denna process flera roller som ingår i kärnverksamheten och är viktigare än någonsin:

   • Att forska om klimatförändringar – både om hur de ska kunna motverkas och om hur vi ska ställa om för att hantera dem.
   • Att utbilda medborgare och ledare som ska genomföra denna omställning.
   • Att utveckla lösningar som kan minska utsläppen av växthusgaser, och även sänka deras halt i atmosfären, samt att delta i införandet av dessa lösningar.
   • Att sprida den kunskap som man tar fram.

   För högskolesektorn som helhet är det dessa aktiviteter som har störst potential att göra väsentlig skillnad i klimatomställningen. De finns med i klimatramverket. Men ramverket syftar också till att minska klimatpåverkan från lärosätenas egen verksamhet.

   Högskolan i Skövde arbetar sedan flera år tillbaka med det högskoleövergripande temat "Digitaliseringen för hållbar utveckling". Digitalisering av samhället ses här som ett verktyg för att nå de globala hållbarhetsmålen, där bekämpandet av klimatförändringarna är mål nummer 13.

   Publicerad: 2019-06-25
   Senast ändrad: 2020-01-22
   Sidansvarig: webmaster@his.se